Turisto atmintinė

Turistinis mokestis Italijos miestuose
Svarbi ir naudinga informacija apie šalį

Mieli keliautojai,

prieš planuodami savo kelionę, peržiūrėkite informaciją, padėsiančią išsirinkti Jums labiausiai tinkantį viešbutį bei kambarį, susipažinti su maitinimo tipais bei papildomomis paslaugomis, teikiamomis viešbučiuose. Taip pat čia rasite svarbią informaciją, susijusią su skrydžiais, bagažo vežimu, sveikatos apsauga kelionės metu, teisines normas, susijusias su tam tikrais kelionės aspektais.

Atsisiųsti PDF dokumentą

 

SVARBI INFORMACIJA


Kelionės dokumentai

Prieš išvykstant poilsiauti būtina įsitikinti, kad turite visus reikiamus dokumentus, galiojančius užsienio kelionėms: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, galiojantį kelionės metu, kelionės bilietus, draudimo polisus ir pan.

Vykstantiems į Italiją su savimi privaloma turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę. Tarnybinis ir diplomatinis pasai nėra tinkami dokumentai vykti į poilsinę kelionę. Įsitikinkite, kad Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, su kuriuo vykstate į Italiją, galiojimo laikas nepasibaigęs. Atminkite, kad įvažiuojančiojo į šalį asmens pasas arba asmens tapatybės kortelė privalo galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į šalies migracijos tarnybas. Asmenys be pilietybės, turintys leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir išduotą galiojantį kelionės dokumentą, gali išvykti į Italiją tik kelionės dokumento galiojimo metu, tačiau išduotas kelionės dokumentas privalo galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Italijoje asmenys be pilietybės gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, su sąlyga, kad Italijoje yra pripažintas šių asmenų disponuojamas kelionės dokumentas, kaip tinkamas atvykti.

Dokumentus kelionei (elektroninio formato lėktuvo bilietą ir apgyvendinimo viešbutyje dokumentą (vocher) Jums turi įteikti kelionių agentūros darbuotojai. Išimtiniais atvejais, suderinus su kelionių organizatoriumi, dokumentus galima atsiimti Vilniaus oro uoste UAB „Tez Tour“ atstovybėje. Skrydžių ir apgyvendinimo informacija yra spausdinama ant vieno lapo, o visas dokumentų rinkinys išskiriamas į dvi dalis: „kopija keliautojams“ ir „kopija viešbučiui“. Dokumentus prašome saugoti iki grįžimo iš kelionės dienos.

Praradus pasą / asmens tapatybės kortelę ar kitus asmens dokumentus, taip pat juos sugadinus, būtina apie tai nedelsiant informuoti TEZ TOUR atstovą. Praradus pasą / asmens tapatybės kortelę ar juos sugadinus, turi būti išduotas asmens grįžimo dokumentas. Jis išduodamas Užsienio reikalų ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo ir įforminimo tvarkos aprašo patvirtinimo” nustatyta tvarka, todėl jo išdavimas gali užtrukti, ypač jei užsienio šalyje nėra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulato. Asmens grįžimo pažymėjimas yra skirtas tik grįžimui į kilmės šalį, todėl su juo vykti į kitas valstybes negalima. Išlaidas, susijusias su asmens grįžimo pažymėjimo išdavimu bei grįžimu į kilmės šalį, taip pat išlaidas už papildomai praleistą laiką užsienio šalyje apmoka pats turistas.

 

Vizos 

Lietuvos piliečiams, vykstantiems į Italiją, vizos nereikalingos. Italija yra Šengeno šalis. Vykstant į Šengeno šalis galioja bevizio įvažiavimo režimas ir nėra pasienio kontrolės. Tačiau, judėjimo Šengeno erdvėje negalima tapatinti su judėjimu vienoje valstybėje narėje be kelionės ar asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų. Todėl atkreipiame dėmesį į tai, kad kiekvienas keliaujantysis privalo su savimi turėti galiojantį pasą ar asmens tapatybės kortelę, nes Šengeno narių valstybių teisėsaugos institucijų pareigūnai turi teisę patikrinti asmens tapatybę, vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais. Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje http://www.urm.lt/.

Ne Lietuvos Respublikos piliečiams migracijos tarnybų reikalavimai ir vizų išdavimo tvarka gali skirtis. Dėl visos reikalingos informacijos būtina kreiptis į atitinkamos šalies diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas. Jeigu Lietuvoje gyvenantys asmenys kitos šalies vizos Lietuvoje įsigyti negali, jie turi kreiptis į artimiausią atitinkamos šalies ambasadą. UAB „Tez Tour“ neatsako už tai, kad neįsigijęs vizos turistas neišvyksta į kelionę, taip pat už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu bei dėl to patirtus nuostolius. Asmenys be pilietybės, turintys leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ir išduotą galiojantį kelionės dokumentą, gali išvykti į Italiją tik kelionės dokumento galiojimo metu, tačiau išduotas kelionės dokumentas privalo galioti ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant nuo kelionės pabaigos. Italijoje asmenys be pilietybės gali būti ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį, su sąlyga, kad Italijoje yra pripažintas šių asmenų disponuojamas kelionės dokumentas, kaip tinkamas atvykti. Naujausią informaciją apie vizų išdavimo tvarką, kitus migracinius reikalavimus, vykstant į mūsų siūlomas šalis, galite sužinoti kelionių agentūrose ar atitinkamos šalies diplomatinėse atstovybėse ir www.pasienis.ltwww.migracija.lt.

DĖMESIO! Užsienio valstybių, neturinčių bevizio režimo susitarimo su Lietuvos Respublika, piliečiams, norintiems į kelionę vykti iš Lietuvos, būtina daugkartinė (Šengeno arba nacionalinė) viza. Išsamiau www.pasienis.lt ir www.migracija.lt.

ATTENTION! Tourists, who are the citizens of Foreign countries, which do not have contracts with the Republic of Lithuania according to elimination of visas for travel to the Republic of Lithuania, when purchasing a trip with departure from Lithuania / return to Lithuania, must have a multiple entry visa (Schengen or National visa), valid not less than the duration of the trip (detailed information you can find www.migracija.lt).

ВНИМАНИЕ! Гражданам зарубежных стран не имеющим безвизового соглашения с Литовской Республикой, которые приобрели туристическую поездку, вылета / возврата из / в Литовскую Республику должны иметь многократную (национальную или шенгенскую) визу, сроком действия визы не менее продолжительности поездки / путёвки (подробную информацию можно получить www.migracija.lt).

 

Vaiko išvykimas į užsienį

Vaikas, vykstantis į kelionę privalo turėti galiojantį pasą ir kitus dokumentus, reikalingus kelionei (bilietus, draudimo polisą). Į Šengeno erdvei priklausančias valstybes nepilnametis gali išvykti vienas, t. y. nelydimas tėvų arba vieno iš tėvų. Jam būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę. Atkreipiame dėmesį į tai, kad vaiko gimimo liudijimas nėra asmens tapatybės dokumentas, todėl nepilnametis negali vykti į kelionę su šiuo dokumentu. Tuo atveju, kai pavardė nesutampa su vieno iš tėvų, su kuriuo jis išvyksta, pavarde, Lietuvos pasieniečiams pasienio kontrolės punkte turi būti pateikiamas vaiko gimimo liudijimas (originalas arba notaro patvirtinta kopija).

Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje www.pasienis.lt arba sužinokite paskambinę Valstybės sienos apsaugos tarnybai.

 

Vaiko palyda

Vaiko palydos paslaugos sąlygos ir tvarka bendrovės „Small Planet Airlines“ skrydžiuose

Vaikai nuo 5 iki 13 metų (imtinai) gali skristi lėktuvu tik lydimi kito vyresnio nei 16 metų asmens. Jei toks asmuo kartu nekeliauja, vaikams nuo 5 iki 13 metų (imtinai) turi būti užsakyta speciali paslauga – nelydimų vaikų palyda. Vaikai iki 5 metų gali keliauti tik kartu su tėvais ar kitais kartu skrendančiais ir juos globojančiais asmenimis. 14 metų ir vyresni vaikai, turintys tinkamus asmens dokumentus ir tėvų / globėjų sutikimus, gali keliauti vieni. Atkreipiame dėmesį į tai, kad nepilnamečių asmenų (amžiaus grupė nuo 14 iki 15 metų imtinai), skrendančių vienų ir nesinaudojančių  paslauga „Nelydymų vaikų palyda“,  tėvai arba suaugęs lydintis asmuo turi pateikti UAB „Tez Tour“ tėvų ar suaugusio lydinčio asmens užpildytą ir pasirašytą formą INDEMNITY FORM (parsisiųsti). Užpildyta, pasirašyta ir nuskanuota forma turi būti siunčiama tiesiogiai arba per jus aptarnavusią kelionių agentūrą elektroniniu paštu avia@teztour.lt ne vėliau kaip likus 72 valandoms iki skrydžio pradžios. UAB „Tez Tour“ neatsako už tai, kad turistas, neįvykdęs aukščiau nurodytų reikalavimų, neišvyksta į kelionę, bei dėl to patirtus nuostolius.

Nelydimų vaikų palydos paslauga atskirais atvejais gali būti užsakyta ir vyresniems – 14–15 metų vaikams. Nelydimų vaikų palydos paslauga yra mokama – 65 EUR už palydą skrydyje į vieną pusę arba 130 EUR, jei palydos reikia skrydžiuose abiem kryptimis

Dėl nelydimų vaikų palydos būtina susitarti su kelionių organizatoriumi arba kelionių agentūra iš anksto, prieš perkant bilietą ar iš anksto organizuotą turistinę kelionę. Užsakius paslaugą turi būti gautas UAB „Tez Tour“ patvirtinimas. UAB „Tez Tour“ derina užsakomą palydą su vežėju. Nelydimų vaikų gali būti ne daugiau kaip 6 viename skrydyje. Dėl likusių laisvų vietų skaičiaus prašome kreiptis į kelionių agentūrą arba UAB „Tez Tour“.

Užsakant nelydimų vaikų palydą, reikia pateikti šią informaciją bei užpildyti prie šios tvarkos pridėtą nelydimo vaiko palydos užsakymo formą >>>:

 1. Nelydimo vaiko pavardę, privalu nurodyti pilną vardą (mažesni vaikai gali neprisiminti pavardės);
 2. Vaiko amžių;
 3. Vaiko gyvenamosios vietos adresą, telefoną;
 4. Vaiką palydinčio išvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono kodu); 
 5. Vaiką pasitinkančio atvykimo oro uoste asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono kodu). Gyvenamosios vietos adresas turi būti nurodytas atvykimo oro uosto vietovėje;
 6. Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojančio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą bei telefoną (su tarptautiniu šalies telefono kodu). 

Atspausdinami ir užpildomi 4 (keturi) nelydimo vaiko palydos užsakymo formos egzemplioriai. Vaiko išlydėjimą ir pasitikimą organizuojantis asmuo pasirašo visuose 4-iuose nelydimo vaiko palydos užsakymo formos egzemplioriuose, grafoje DECLARATION OF PARENT GUARDIAN. Skenuota užpildyta ir pasirašyta nelydimo vaiko palydos užsakymo formos kopija turi būti persiųsta UAB „Tez Tour“ elektroniniu paštu avia@teztour.lt ne vėliau nei 72 valandos iki skrydžio. Vaiką išlydintis asmuo turės perduoti visus 4-is užpildytus su parašų originalais nelydimo vaiko palydos užsakymo formos egzempliorius išvykimo oro uosto skrydžio registracijos darbuotojams.

Išvykimo oro uoste palydintis asmuo kartu su vaiku, kuriam užsakyta nelydimo vaiko palydos paslauga, turi atvykti anksčiau bei pristatyti vaiką registraciją į skrydį vykdantiems oro uosto darbuotojams. Išlydintis asmuo privalo lydėti vaiką iki užregistravimo į skrydį momento ir turi pasilikti išvykimo oro uoste iki skrydžio (orlaivio pakilimo) – jei kiltų kokių nors nesklandumų vykdant išvykimo formalumus ar skrydžių vėlavimo / atšaukimo atvejais. Vaiką registracijos personalas palydės į orlaivį, kur jis bus perduotas skrydžių palydovių priežiūrai. Atvykus į paskirties oro uostą, vaiką pasitiks oro uosto keleivių aptarnavimo tarnybos darbuotojai ir palydės pro visas patikras iki atvykimo zonos, kur vaiką turės pasitikti sutinkantis asmuo. Susisiekus su sutinkančiu asmeniu ir įsitikinus pagal pateiktus dokumentus, kad tai tas pats asmuo, vaikas bus perduotas sutinkančiojo asmens rūpybai. Sutinkantis asmuo turės pasirašyti palydos dokumentus.

Dėmesio! Paslaugos įkainiai ir / ar paslaugos suteikimo tvarka gali keistis. Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, dėl informacijos suteikimo prašome kreiptis į Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą.

 

Skrydis nėštumo metu

Aviakompanijos „Small Planet Airlines“ taisyklės numato, kad nėščioji privalo turėti pažymą (anglų kalba), kurioje būtų nurodyta nėštumo trukmė ir leidimas skristi. Iki 27 nėštumo savaitės jokie keliavimo apribojimai netaikomi. Kai nėštumas yra 28–35 savaitės (imtinai), būtina pateikti gydytojo pažymą, kurios data turi būti ne ankstesnė nei 7 dienos iki skrydžio dienos. Po 34 nėštumo savaitės moteris skrenda savo atsakomybe ir nei kelionių organizatorius, nei „Small Planet Airlines“ bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už nėščios moters ir kūdikio sveikatą. Po 36 nėštumo savaitės nėščios moterys į lėktuvą nepriimamos. Prašome informuoti apie moters nėštumą (kelinta nėštumo savaitė, nepriklausomai nuo nėštumo stadijos) kelionių organizatorių tiesiogiai arba per Jus aptarnaujančią kelionių agentūrą el. pašto adresu avia@teztour.lt ne vėliau kaip likus 3 dienoms iki skrydžio. Gydytojo pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 7 dienos prieš kiekvieną skrydį (t. y. tiek pirminį, tiek atgalinį). Atkreipiame dėmesį į tai, kad jeigu kelionės trukmė yra 7 nakvynės, pažyma išduota pirminiam skrydžiui, galėtų galioti ir atgaliniam tik, jei ji būtų išduota pirminio skrydžio dieną. Kitais atvejais, nėščia moteris analogišką pažymą turėtų gauti šalyje, kurioje poilsiauja, likus ne daugiau nei 7 dienoms prieš atgalinį skrydį. Gydytojo pažyma, jeigu yra parengta ne anglų kalba, turi būti išversta į anglų kalbą (vertimas turi būti patvirtintas vertėjo parašu) ir galioti visos kelionės metu. Jeigu Jūsų skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, informaciją prašome pasitikslinti pas kelionę parduodantį agentą.

 

Skiepai

Viena efektyviausių profilaktikos priemonių nuo užkrečiamųjų ligų – skiepai. Prieš vykdamas į kelionę, kiekvienas žmogus turėtų sužinoti apie užkrečiamųjų ligų riziką ir galimas profilaktikos priemones. Pasiskiepijus tik po tam tikro laiko susidaro pakankamas imunitetas. Šis laikotarpis priklauso nuo: kokios ligos skiepijama, kiek kartų reikia skiepyti, ar žmogus nuo šios ligos buvo skiepytas anksčiau. Todėl dėl skiepų į medikus reikia kreiptis likus 4–6 savaitėms iki kelionės. Skiepytis rekomenduojama atsižvelgiant į: kurią šalį keliaujama, kelionės trukmę, gyvenimo toje šalyje sąlygas, keliautojo amžių, sveikatos būklę, ankstesnius skiepijimus, skiepų kainą. Informaciją apie skiepus keliautojams ir profilaktinį skiepijimą, keliaujant į konkrečią valstybę, galite rasti Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro pateiktose rekomendacijose interneto svetainėje http://www.ulac.lt/keliautojams.

 

Sveikatos draudimas

Rekomenduojame su draudimo sąlygomis išsamiai susipažinti  dar prieš išvykstant į kelionę. Draudimo kompanijoje, kurios draudimą įsigijote, sužinokite, kur kreiptis įvykus draudiminiam įvykiui. Be to, mes rekomenduojame susipažinti ir su kitomis finansinių nuostolių draudimo rūšimis (neįvykusios kelionės draudimas, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, bagažo praradimo draudimas, paso draudimas ir pan.) bei jomis apsidrausti.

Vykstantiems į Europos Sąjungos valstybes rekomenduojame turėti Europos sveikatos draudimo kortelę. Apie kortelę plačiau skaitykite http://www.vlk.lt/vlk/pr/?page=tit&kat_id=7.

 

Skrydžio laikai

Prieš kiekvieną kelionę būtinai pasitikslinkite skrydžio laikus. Vykdami iš Lietuvos, šią informaciją galite gauti Jums kelialapį pardavusioje kelionių agentūroje arba interneto svetainėse http://www.vilnius-airport.lt/lt/www.teztour.lt – spauskite čia >>.

Informaciją apie orlaivius galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt – spauskite čia >> ir pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją.  

Pasitikslinti skrydžio laikus reikia ir grįžtant iš atostogų. Šią informaciją Jums suteiks TEZ TOUR atstovas, arba ją galite rasti prie viešbučio registratūros esančiame informaciniame stende ar informaciniame segtuve. Kai kuriais atvejais (dėl meteorologinių sąlygų, neleidžiančių vykdyti atitinkamo skrydžio, netikėtai atsiradusių skrydžių saugos trūkumų ir streikų, turinčių įtakos skrydį vykdančio oro vežėjo veiklos vykdymui, ir pan.) net ir lėktuvo biliete nurodytas laikas gali būti pakeistas. Prašome sekti pakeitimus.  

Paprastai keleiviai į oro uostą turi atvykti likus 2 valandoms iki skrydžio tam, kad spėtų laiku užsiregistruoti ir atlikti visus pasienio, muitinės kontrolės formalumus. Registracijos metu nurodomos sėdimos vietos lėktuve, todėl atvykusieji anksčiau gali pageidauti sėdėti kartu ar tam tikrose vietose. 

UAB „Tez Tour“ neatsako tuo atveju, jeigu klientas pavėluoja arba dėl savo kaltės neatvyksta į oro uostą.

 

Bagažas

Jeigu skrydį vykdantis vežėjas yra aviakompanija „Small Planet Airlines“,  skrydžių į Italiją metu (išskyrus Veroną) kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, nemokamai leidžiama vežtis 20 kg registruoto bagažo ir 5 kg rankinio bagažo.  Skrydžių į Veroną metu kiekvienam keleiviui, vyresniam nei 2 metai, nemokamai leidžiama vežtis 23 kg registruoto bagažo ir 5 kg rankinio bagažo. Į bendrą bagažo svorį įskaičiuojami ir slidinėjimo / snieglenčių batai. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) priklauso 10 kg nemokamo registruojamo bagažo ir galima vežtis vieną vaikišką vežimėlį. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) slidinėjimo inventoriaus gabenimas negalimas. Išsamiau apie slidinėjimo inventoriaus gabenimą rasite skiltyje „Sporto inventoriaus gabenimas“.

Jeigu keli asmenys daiktus vežasi viename bagaže, vienas bagažas negali viršyti 32 kg. Leistinas nemokamo bagažo svoris priklauso nuo skrydį vykdančios aviakompanijos taisyklių ir yra nurodomas lėktuvo biliete arba kelionės dokumentuose. Daugiau informacijos apie registruotą bei rankinį bagažą rasite interneto svetainėje www.teztour.lt – spauskite čia >> ir pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją. 

Vežantis daugiau bagažo, nei leidžiama, reikia papildomai mokėti už kiekvieną viršsvorio kilogramą. Mokestis už viršsvorio kilogramą priklauso nuo aviakompanijos taisyklių ir skrydžio trukmės. Įkainiai yra skelbiami interneto svetainėje www.teztour.lt – spauskite čia >> ir pasirinkite Jūsų skrydį vykdančią aviakompaniją. 

Rekomenduojama keleiviams vežtis tik kelionei būtiniausius daiktus. Registruojamame bagaže neturėtų būti dužių daiktų, gendančių produktų, pinigų, juvelyrinių dirbinių, vertybinių popierių, komercinių ir asmens dokumentų ir pan.  Į orlaivio saloną draudžiama įsinešti šaunamuosius ginklus, jų kopijas, durklus, peilius (tarp jų – ir suvenyrinius), manikiūro rinkinius, žirkles, kitus smailius ar aštriabriaunius ir pavojingus ar pavojingai atrodančius daiktus. Daugelį iš šių daiktų galima vežti orlaiviais kaip krovinį, jeigu jie įpakuoti pagal krovinių vežimo taisykles.  

Atkreipiame dėmesį, jog nuo 2006 m. lapkričio 6 d. visuose ES ir Norvegijos, Islandijos bei Šveicarijos oro uostuose įsigaliojusias taisykles rankiniame bagaže leidžiama turėti tik nedidelius kiekius skysčių. Skysčiai turi būti atskiruose, ne didesniuose nei 100 mililitrų, induose. Šiuos indus turite įdėti į vieną permatomą ir užsegamą plastikinį, ne didesnį nei 1 litro, krepšelį; vienas krepšelis – vienam keleiviui. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje www.teztour.lt – spauskite čia >>.

UAB „Tez Tour“ neatsako už neregistruotą bagažą. Juo turi rūpintis pats keleivis. Jei kelionės metu bagažas dingsta arba sugadinamas, atskridus nedelsiant reikia apie tai pranešti oro uosto bagažo tvarkymo tarnybai ir informuoti TEZ TOUR atstovą.

 

Oro transporto vežėjo atsakomybė

Keleivių pervežimo oro transportu sąlygas apibrėžia 1929-ųjų Varšuvos konvencija, atitinkami valstybiniai įstatymai, jų priedai ir papildymai bei kiti teisės aktai. Pareiškimą dėl dingusio ar sugadinto bagažo keleivis privalo pateikti raštu atitinkamos aviakompanijos biure. Pareiškimas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas po to, kai dingo bagažas arba buvo atsiimti sugadinti daiktai. Vežėjas turi teisę atsisakyti nagrinėti pretenziją dėl dingusio bagažo, jei pareiškimas pateiktas vėliau kaip per 7 dienas po jo dingimo / sugadinimo. Vežėjo atsakomybės ribos nurodytos turisto lėktuvo biliete ar su juo pateikiamoje informacijoje. Atsakomybė už keleivio ir bagažo pervežimą tenka aviakompanijai. Prireikus vežėjas be papildomo įspėjimo gali pasinaudoti atsarginiais vežėjais ar lėktuvais, pakeisti lėktuvo tipą ar markę ir pakeisti ar praleisti nurodytas techninio ir / ar tarpinio nusileidimo vietas. 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad oro vežėjas turi teisę atsisakyti priimti skristi keleivį, jei keleivio protinė ar fizinė būsena, įskaitant apsvaigimą nuo alkoholio ar narkotikų, gali kelti pavojų jam pačiam, kitiems keleiviams, įgulai ar turtui, taip pat kitais oro vežėjo Bendrosiose keleivių ir vežimo sąlygose  nurodytais pagrindais. Orlaivyje prašoma elgtis atsakingai ir laikytis aviacijos saugos reikalavimų. Pažymėtina tai, jog už elgesio orlaivyje taisyklių pažeidimus numatyta administracinė atsakomybė, o oro vežėjo ar kelionių organizatoriaus patirtus nuostolius privalo atlyginti žalą padaręs keleivis.

 

Sporto inventoriaus gabenimas

Skrisdamas į Veroną su „Small Planet Airlines“ keleivis, vyresnis nei 2 metai, gali už sudarytoje Turizmo paslaugų teikimo ar Keleivių vežimo sutartyje įtvirtintą kainą vežtis vieną slidinėjimo įrangos komplektą, kurį sudaro:

1) slidės, slidinėjimo batai ir slidinėjimo lazdos arba 2) snieglentininko batai ir snieglentė. 

Dėl slidinėjimo įrangos gabenimo kainos prašome teirautis Jus aptarnaujančioje kelionių agentūroje. 

Pagal bendrovės „Small Planet Airlines“ įvestus bagažo apribojimus, skrydyje gali būti tik ribotas slidinėjimo įrangos komplektų kiekis – ne daugiau nei 126 slidinėjimo įrangos („Boeing 733“ lėktuve – ne daugiau nei 100 slidinėjimo įrangos) komplektai lėktuve. Todėl būtinas išankstinis įrangos vežimo suderinimas ir vežėjo sutikimas bei patvirtinimas. Bendras įrangos bei bagažo svoris vienam keleiviui negali viršyti 32 kg. Kūdikiui (keleiviui iki 2 metų amžiaus) slidinėjimo inventoriaus gabenimas negalimas. Bet kuri slidinėjimo įrangos komplekto dalis yra pripažįstama kaip vienas slidinėjimo įrangos komplektas, jeigu yra gabenamas atskirai (neįpakuotas į pagrindinį bagažą).

DĖMESIO! Klientams, sudarantiems Turizmo paslaugų teikimo sutartis ir / ar Keleivių vežimo sutartis, kelionių agentūra atlieka privalomą išankstinę slidinėjimo įrangos vežimo registraciją ir turi gauti vežėjo sutikimą bei patvirtinimą. Todėl prašome pateikti Jus aptarnaujančiai kelionių agentūrai raštišką prašymą dėl slidinėjimo įrangos vežimo registracijos atlikimo ir sutikimo gavimo. Neturint vežėjo sutikimo bei patvirtinimo, vežėjas turi teisę atsisakyti vežti slidinėjimo įrangą. Jeigu skrydį vykdantis vežėjas yra kita aviakompanija, informaciją prašome pasitikslinti kelionių agentūroje. Nei kelionių organizatorius, nei vežėjas neprisiima atsakomybės dėl valstybės (į kurią vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų ar veiksmų, susijusių su atitinkamos įrangos leidimu / neleidimu įvežti į šalį ir dėl to patirtų nuostolių.

 

Naminių gyvūnų gabenimas

Norint pervežti naminius gyvūnus turi būti užtikrintos tam tikros sąlygos:

 • gabenimui lėktuvu priimami tik naminiai gyvūnai, kurių bendra masė su specialia dėže yra ne didesnė kaip 8 kg, dėžės matmenys turi būti ne didesni kaip 48 cm x 32 cm x 29 cm;
 • gyvūnai pervežami tik keleivių salone. Skrydžio metu draudžiama gyvūną išimti iš narvo;
 • gyvūno šeimininkas privalo užtikrinti, kad pervežami gyvūnai – šunys, katės, naminiai paukščiai ir kiti gyvūnėliai – būtų tinkamai patalpinti į specialius tokiam pervežimui skirtus narvus;
 • gyvūnai privalo turėti galiojančius sveikatos ir skiepų pažymėjimus, įvežimo į šalį leidimus ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvežimo ar tranzito šalys, bei be kurių gyvūnai nebus įleisti į atitinkamas šalis;
 • specialios dėžės konstrukcija privalo būti pakankamai tvirta, kad gyvūnas neturėtų galimybės pabėgti. Dėžėje privalo būti specialus nepralaidus skysčiams padėklas gyvūno šlapimui surinkti. Dėžėje privalo būti tiek erdvės, kad gyvūnas be suvaržymų galėtų jos viduje judėti įvairiomis kryptimis. Jei dėžėje patalpinti keli gyvūnėliai, kiekvienas iš jų turi be suvaržymų judėti konteinerio viduje;
 • nei UAB „Tez Tour“, nei faktinis oro vežėjas neprisiima atsakomybės dėl valstybės (į kurią ir iš kurios vykstama) oficialių institucijų ar tarnybų sprendimų ar veiksmų, susijusių su naminio gyvūno įleidimu / neįleidimu į šalį ir dėl to patirtų nuostolių;
 • Vilniaus oro uosto tarnybos turi teisę savo nuožiūra neleisti registruoti bagažo (naminio gyvūno konteinerio), kaip leidžiamo įsinešti į orlaivio saloną;
 • gyvūno šeimininkas pats pasirūpina gabenimui reikalingu konteineriu. Išsinuomoti narvą oro uoste galimybės nėra;
 • gyvūno gabenimas apmokestinamas mokesčiu į vieną arba į abi puses. Mokestis mokamas kelionių agentūroje, kurioje įsigijama kelionė arba lėktuvo bilietas;
 • UAB „Tez Tour“ turi teisę atsisakyti gabenti naminį gyvūną be papildomų paaiškinimų.

Keleiviui pageidaujant gabenti naminį gyvūną, kelionių agentūros darbuotojai apie tai privalo informuoti UAB „Tez Tour“ aviacijos skyrių, pateikdami gyvūno aprašymą bei nurodydami keleivių, gabenančių gyvūną, vardus, pavardes, reiso numerius, išvykimo / grįžimo datas ir užsakymo numerį. Informacija organizatoriui turi būti pateikta ne vėliau kaip 48 val. iki skrydžio.

Gyvūno gabenimas galimas tik gavus UAB „Tez Tour“ raštišką atsakymą – patvirtinimą. Keleiviai, gabenantys gyvūną, privalo pasirašyti „Gyvūnų gabenimo UAB „Tez Tour“ užsakomaisiais reisais taisykles“ ir sumokėti nustatytą mokestį.

 

Daugiau informacijos

Prieš išvykdami į užsienio valstybes, daugiau informacijos, rekomendacinio pobūdžio patarimų apie pasirinktą šalį galite rasti Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje www.urm.lt.

Taip pat patariame atidžiai išsistudijuoti Valstybinio turizmo departamento interneto svetainėje www.tourism.lt (skyrelis – „Kelionių formalumai“) turistams skirtą informaciją. 

Vykstantiems poilsiauti į užsienio valstybes siūlome apsilankyti ir interneto svetainėje http://finance.yahoo.com/currency, kurioje galima sužinoti pasaulio valstybių valiutų kursus bei paskaičiuoti jų santykį.   

 

TEZ TOUR atstovai

Įsigijus kelionės paketą (skrydis, pervežimas ir apgyvendinimas) Tarptautiniame Vilniaus oro uoste prieš kiekvieną skrydį Jūs galite kreiptis į UAB „Tez Tour“ biurą, kuriame esantis UAB „Tez Tour“ darbuotojas suteiks visą reikiamą informaciją apie kelionės pradžią. UAB „Tez Tour“ biurą galite rasti Tarptautiniame Vilniaus oro uoste, keleivių terminalo trečiame aukšte.

Atvykus į šalį, Jus pasitiks TEZ TOUR atstovai, palydės iki viešbučio, suteiks pirminę informaciją apie šalį, kurioje Jūs ilsėsitės. Informacinio susitikimo metu, kuris vyksta Jūsų viešbutyje, suteikiama daugiau informacijos apie šalį. Rekomenduojame susitikti su TEZ TOUR atstovu net ir tuo atveju, jei šalyje lankotės nebe pirmą kartą, tam, kad gautumėte daugiau informacijos ir išvengtumėte nesusipratimų viso poilsio metu. Išvykimo dieną TEZ TOUR atstovas palydės Jus iki oro uosto.

Įsigiję kelionės paketą ar atskiras turizmo paslaugas visada galite susisiekti su TEZ TOUR atstovu jo suteiktu telefono numeriu arba bendruoju telefono numeriu, nurodytu kelionės dokumente ar interneto svetainėje www.teztour.lt – spauskite čia >>.

TEZ TOUR atstovai, pasitikę Jus šalyje, gali kalbėti lietuvių, rusų arba anglų kalbomis (tiksliau teirautis užsakant kelionę). Papildoma rašytine forma pateikiama informacija poilsio šalyje gali būti rusų, anglų ar lietuvių kalbomis.

 

Ekskursijos

TEZ TOUR atstovai informacinio susitikimo metu pasiūlys TEZ TOUR siūlomas ekskursijas toje šalyje. Taip pat suteiks visą aktualią informacija apie ekskursijų trukmę, programą, kainas. Visas ekskursijas organizuoja TEZ TOUR ITALIJA. UAB „Tez Tour“ turistinių ekskursijų užsienyje neorganizuoja ir už jų eigą neatsako. Siūlome turistams aktyviai domėtis ir būti atidiems pasirenkant ekskursijas bei jas teikiančius subjektus.

 

Viešbučių kategorijos

Kiekvienoje šalyje viešbučiai klasifikuojami pagal tos šalies nustatytus tam tikrus standartus bei kriterijus. Dažniausiai skiriamos penkios viešbučių kategorijos (žymima simboliais nuo vieno iki penkių). Vertinti gali tarptautinės, valstybinės ar vietos valdžios institucijos, turizmo komisijos, prekybos bendrovės, kelionių katalogų leidėjai, viešbučių savininkai (Aiškinamasis turizmo terminų žodynas, 2009, Vilnius).

Informuojame, kad tos pačios kategorijos viešbučiai ne tik skirtingose šalyse, bet ir toje pačioje šalyje gali skirtis priklausomai nuo viešbučio būklės, viešbučio teritorijos dydžio, personalo paslaugumo, maitinimo pasirinkimo, teikiamų paslaugų spektro.  UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje (prie kiekvieno viešbučio pavadinimo) viešbučių kategorijos papildomai žymimos simboliu * (snaigė), tačiau šis žymėjimas (snaigėmis) neturėtų būti prilyginamas oficialiam viešbučio įvertinimui toje šalyje. Tai tik subjektyvus organizatoriaus viešbučio vertinimas, nustatomas atsižvelgiant į šalies specifiką, viešbučio būklę, teritorijos dydį, teikiamų paslaugų kiekį ir kita. Oficiali viešbučio kategorija šalyje UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose viešbučio aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo sutartyse nurodoma prierašu „Viešbučio oficiali kategorija šalyje: 1/2/3/4/5 žvaigždutės“. Jeigu viešbutis neturi oficialios kategorijos šalyje, UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje esančiuose viešbučio aprašymuose, Turizmo paslaugų teikimo sutartyse nurodomas prierašas: „Viešbučio oficiali kategorija šalyje: viešbutis nekategorizuotas“. Prie viešbučio pavadinimo gali būti prierašas HV-1 (1st Class Holiday Village) ir HV-2 (2nd Class Holiday Village). Šio tipo apgyvendinimas gali turėti didesnę teritoriją su vasarnamiais ir / ar vilomis.  

Prieš priimdami sprendimą įsigyti tam tikrą viešbutį, siekite gauti kuo daugiau informacijos apie viešbutį tiek tiesiogiai iš kelionių agentūros, kurioje įsigyjate kelionę, tiek iš kitų šaltinių – poilsiautojų atsiliepimų, vertinimų internete, nuotraukų, viešbučio internetinio puslapio ir t. t. Atkreipiame dėmesį į tai, jog UAB „Tez Tour" kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt esančiuose viešbučių apašymuose gali būti kitos, nei pagal turizmo paslaugų teikimo sutartį užsakyto tipo, viešbučių numerių nuotraukos (gali skirtis kambario apstatymas baldais, spalvinė gama ir / ar reali kambario būklė).

„Ekonominė klasė“ – tai, kataloge arba internetinėje svetainėje „Ekonominės klasės viešbutis“ prierašu pažymėti viešbučiai. Šis žymėjimas paremtas kelionių organizatoriaus objektyviu vertinimu bei turistų atsiliepimais. Šiuose viešbučiuose galimas kambarių, kitų patalpų, baldų ir / arba inventoriaus nusidėvėjimas, žemesnis teikiamų paslaugų lygis, mažesnis jų kiekis, kuklesnis maisto pasirinkimas, vangesnis aptarnaujančio personalo darbas nei įprastai atitinkamą kategoriją turinčiuose viešbučiuose.

„Tez Express“ – tai „ekonominės klasės“ apgyvendinimo tipas, kai viešbutis perkamas šalyje nežinant jo konkretaus pavadinimo, vietos, kurorto, rajono. Šiuo atveju perkamas tik atitinkamą žvaigždučių kategoriją turintis viešbutis šalyje, į kurią vykstate. Dėl šios priežasties „Tez Express“ kelialapiai paprastai yra pigesni. Viešbutis nebūtinai bus iš UAB „Tez Tour“ kataloge ar interneto svetainėje aprašytų viešbučių.

  

Apgyvendinimas

Atvykimo dieną poilsiautojai apgyvendinami viešbučio administracijos nuožiūra laisvuose užsakyto tipo numeriuose. Kambarius su langais į jūros pusę viešbučiai suteikia tik tuomet, kai turistas už tai sumoka nustatytą atskirą priemoką. Kitu atveju toks pageidavimas gali būti patenkintas tik esant galimybei (kaip ir kiti poilsiautojų pageidavimai – gyventi kaimyniniuose numeriuose, tam tikrame korpuse, aukšte ir pan.). Dažniausiai viešbučiai siūlo standartinius dviviečius, taip pat vienviečius numerius. Standartiniuose dviviečiuose numeriuose gali būti viena dvigulė lova arba dvi atskiros viengulės lovos. 

Vienviečio numerio kaina asmeniui visuomet yra didesnė nei dviviečio numerio kaina vienam asmeniui. Dažniausiai vienviečiai numeriai pagal kvadratūrą būna mažesni nei dviviečiai numeriai. Asmuo, įsigijęs kelialapį su apgyvendinimu vienviečiame numeryje, gali būti apgyvendintas ir dviviečiame numeryje (jame gyvens tik jis vienas). Tokiu atveju tai nelaikoma sutarties sąlygų pažeidimu.

Taip pat daugelis viešbučių turi ir nestandartinių numerių, tačiau jų kaina visuomet būna aukštesnė nei standartinių. Tai gali būti apartamentai, Suite tipo numeriai, šeimyniniai numeriai, studijos ir vilos.

Įprastai viešbučiuose nėra standartinių triviečių ar keturviečių numerių. Turistui pageidaujant ir užsakius vietą trečiajam ar ketvirtajam asmeniui, standartiniame dviviečiame numeryje pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Papildomai pastatomos lovelės ar kitos miegojimui skirtos priemonės tipas parenkamas viešbučio administracijos nuožiūra. Prieš nusprendžiant užsisakyti papildomą sulankstomą lovą ar kitą miegojimui skirtą priemonę, rekomenduojame pasverti turisto (-ų) galimybes praleisti poilsio laiką tokiomis sąlygomis. Pažymėtina, jog kambariai skirti mažesniam turistų skaičiui ir tik turistams pageidaujant jiems gali būti suteikiamos papildomos pristatomos sulankstomos lovos, sofos, sulankstomi foteliai-lovos ar kitos miegojimui skirtos priemonės. Už papildomą mokestį galima išsinuomoti lovelę kūdikiui (kai kurie viešbučiai mokesčio už jas neima). 

Pensionai skiriasi nuo ekonominės kategorijos viešbučių dažniausiai tik kambarių skaičiumi ir daug paprastesniu apstatymu. Paprastai pensionuose nėra tradicinės registracijos ir aptarnaujantis personalas gali būti pasiekiamas tik darbo metu.

Villa – atskiras 1–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su svetaine, miegamuoju (-aisiais) ir vonios kambariu. Gali būti individualus baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Platesnį Villa apgyvendinimo aprašymą ir jai priklausančią infrastruktūrą bei papildomas paslaugas rasite www.teztour.lt viešbučio aprašyme. Italijoje gali būti sutinkamas pastatų tipo pavadinimas Chalet, kuris įprastai reiškia nedidelį vasarnamį ar medinį kalnų namuką.

Atkreipiame dėmesį, jog į daugelio viešbučių teritoriją yra draudžiama įsinešti mieste ar kur kitur pirktus maisto produktus bei gėrimus. Šių draudimų būtina laikytis. Kelionės organizatoriai, esant svarbioms priežastims, apie kurias nedelsiant informuojamas turistas, turi teisę apgyvendinti turistus kitame tos pačios arba aukštesnės kategorijos viešbutyje visai buvimo šalyje trukmei arba jos daliai. Toks turizmo paslaugos pakeitimas alternatyvia nelaikytinas turizmo paslaugų teikimo sutarties pažeidimu.

UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt pateikiamos nuorodos į kai kurių viešbučių interneto svetaines, tačiau informaciją šiose viešbučių svetainėse skelbia ir atnaujina viešbučio administracija. UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbučio ar kitose interneto svetainėse skelbiamą informaciją. Kai kurių viešbučių, apartamentų ar studijų administracija prašo palikti nustatyto dydžio užstatą (kreditine kortele arba grynaisiais pinigais, priklausomai nuo viešbučio nustatytų taisyklių), kuris grąžinamas išvykimo dieną, jei nėra padaryta žalos viešbučio, apartamentų ar studijos inventoriui. Turistinį mokestį reikia mokėti daugelyje Italijos miestų. Mokestį turi mokėti visi, apsistojantys miesto apgyvendinimo įstaigose, tik atvykus arba išvykstant. Surinktos lėšos keliauja į miesto biudžetą turizmo infrastruktūros priežiūrai bei tobulinimui. Mokestį moka tiek individualiai, tiek organizuotomis grupėmis keliaujantys turistai. Privaloma turistinė rinkliava gali būti nuo 0,20 iki 10,00 EUR asmeniui parai. UAB „Tez Tour“ neatsako už vietinių savivaldos institucijų ar valstybinės valdžios priimtus sprendimus.

 

Viešbučio para

Pagal tarptautines taisykles atvykimo dieną viešbučio paros pradžia yra nuo 14 iki 18 val., tai priklauso viešbučio administracijos nuožiūrai. Išvykstant apmokėti sąskaitas ir atlaisvinti viešbučio numerį Jūs turite iki 10–12 valandos. Tokia tvarka galioja nepriklausomai nuo to, kad Jūsų išvykimo iš viešbučio laikas yra vėlesnis, galbūt net po 24 valandos. Jei yra galimybė, išvykimo iš numerio laikas gali būti pratęstas, tačiau už tai įprastai reikia sumokėti viešbučio administracijos nustatytą papildomą mokestį.

 

Pervežimo paslauga

Turistams, užsisakiusiems pervežimo paslaugą oro uostas–viešbutis ir / arba viešbutis–oro uostas, UAB „Tez Tour“ organizuoja turistų nuvežimą iš oro uosto į viešbutį atvykimo dieną ir / arba iš viešbučio į oro uostą išvykimo dieną. Turistai vežami autobusu arba mikroautobusu, kartais pervežimas gali būti vykdomas lengvuoju automobiliu kartu su kitais turistais. Įprastai turistus lydi TEZ TOUR atstovas. Vėliausiai dieną prieš skrydį privalu pasitikslinti išvykimo iš viešbučio laiką, kurį rasite viešbučio informaciniame segtuve, arba informacinėje lentoje. Neradę pranešimo apie išvykimo laiką, nedelsiant susisiekite su TEZ TOUR atstovu. Atkreipiame dėmesį, kad dėl kai kurių viešbučių lokacijos autobusai ne visada gali privažiuoti prie visų UAB „Tez Tour“ siūlomų viešbučių ar apartamentų. Tokiu atveju turistai atvežami / paimami iki tam tikros vietos ir kelis šimtus metrų iki / nuo apgyvendinimo vietos gali tekti eiti pėsčiomis. 

Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad galima pasirinkti pervežimo tipą. Tuo atveju kelionės dokumentuose nurodomas pasirinkto pervežimo oro uostas–viešbutis, viešbutis–oro uostas sutrumpinimas: G – grupinis pervežimas autobusu pagal nustatytą maršrutą; I – individualus pervežimas mini autobusu arba autobusu tiesiai į viešbutį; VIP – pervežimas pasirinkta transporto priemone tiesiai į viešbutį.

 

Maitinimas

Viešbučiuose galimi šie maitinimo tipai: 

RO (Room Only) – be maitinimo. 

BB (Bed & Breakfast) – pusryčiai, arbata, kava, vanduo – nemokamai. 

HB (Half Board) – pusryčiai ir vakarienė, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pusryčių metu. Vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį. 

HB+ (Half Board Plus) – pusryčiai ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Dažniausiai vietinės gamybos alkoholiniai ir gaivieji gėrimai pusryčių ir vakarienės metu – nemokamai.

FB (Full Board) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai) pietūs ir vakarienė. Pietų ir vakarienės metu visi gėrimai už papildomą mokestį.

FB+ (Full Board Plus) – pusryčiai, nemokami gėrimai: kava, arbata (arba kiti viešbučio administracijos siūlomi gaivieji gėrimai), pietūs ir vakarienė. Viešbutis savo nuožiūra gali teikti tam tikras papildomas paslaugas arba nuolaidas. Gėrimai pietų ir vakarienės metu (dažniausiai - alus, vynas, vanduo).

SOFT AI – pusryčiai, pietūs, vakarienė ir viešbučio administracijos nuožiūra nustatytu laiku parinkti gėrimai.

AI (All Inclusive– viskas įskaičiuota: pusryčiai, pietūs ir vakarienė, alkoholiniai ir gaivieji vietinės gamybos gėrimai (dažniausiai nuo 10 val. iki 22 val.). Kuriuose viešbučio baruose galima užsisakyti alkoholinių gėrimų, nustato viešbučio administracija savo nuožiūra. Kai kuriuose viešbučiuose kava, ledai, šviežiai spaustos sultys gali būti už papildomą mokestį.

UAI (Ultra All Inclusive), AI+ (All Inclusive Plus), SAI (Superior All Inclusive), EXTAI (Extended All Inclusive),  ELGAI (Elegance All Inclusive), VIPAI (VIP All Inclusive), FSAI (Fame Style All Inclusive), DAI (Deluxe All Inclusive). Kataloge šios sistemos pavadintos AI Luxe (viskas įskaičiuota Luxe) Paprastai AI Luxe prilygsta UAI sistemai, tačiau gėrimų asortimentas bei teikiamos paslaugos kiekviename viešbutyje gali skirtis. Papildomai prie sistemos „viskas įskaičiuota“ poilsiautojai gali gauti kai kuriuos, viešbučio administracijos nustatytus, užsienio gamybos alkoholinius bei gaiviuosius gėrimus ir / arba papildomas paslaugas.  

Pastaba: Kiekvienas viešbutis, teikiantis AI (viskas įskaičiuota) paslaugas, pats savarankiškai sprendžia, kokios paslaugos į tai įeina. Dėl viešbučio teikiamo AI (viskas įskaičiuota) paslaugų tikslaus aprašo galima kreiptis į viešbučio administraciją. 

Pagal sistemas AI, UAI ir AI Luxe visi gėrimai patiekiami tik kiekiais, skirtais vienkartiniam vartojimui (stiklinėse). Jei norima su savimi pasiimti butelį vyno ar pan., reikia sumokėti papildomai.  

Įprastai pusryčiai, pietūs ir vakarienė yra patiekiami buffet arba kitaip vadinamo švediško stalo principu, o kartais gali būti patiekiama ir a la carte arba porcijomis.

Švediškas stalas – tai maisto (dažnai ir gėrimų) pateikimo būdas, kai svečiai patys įsideda maistą, įsipila šaltus ir karštus gėrimus.  Paprastai stalas statomas prie sienos arba patalpos viduryje, kad prie jo vienu metu galėtų prieiti daugiau svečių. Švediško stalo etiketas leidžia nesilaikyti patiekalų valgymo eiliškumo, tačiau reikėtų įsidėti tiek, kiek suvalgai. Priklausomai nuo gyventojų skaičiaus viešbutyje (dažniausiai sezono pradžioje bei pabaigoje), švediškas stalas gali būti pakeistas kitu aptarnavimo būdu, pvz., maistas gali būti dalinamas porcijomis.

A la carte – maisto pasirinkimas restorane pagal pateiktą valgiaraštį. Dažniausiai viešbučiuose, turinčiuose a la carte restoranus, vakarienei vietą reikia užsisakyti iš anksto (bent prieš 1 dieną). Laikotarpį, prieš kurį būtina užsisakyti vietą, nustato viešbučio administracija. Pagal viešbučio administracijos nustatytas taisykles, a la carte restorane maitinimas gali būti įskaičiuotas į kainą (pvz., viena vakarienė viešnagės viešbutyje metu) arba už papildomą mokestį. 

Maitinimo suteikimo tvarką bei valgiaraštį nustato viešbučio administracija. Jeigu iš viešbučio išvykstate anksti rytą arba grįžtate vėlai vakare, dėl ankstyvų pusryčių ar vėlyvos vakarienės maisto prekių paruošimo (atskirais atvejais – už papildomą mokestį) prašome kreiptis tiesiogiai į viešbučio administraciją. Jų paruošimo tvarka bei valgiaraštis nustatoma viešbučio administracijos nuožiūra.

 

Šventinės vakarienės

Šv. Kalėdų bei Naujųjų Metų progomis, viešbučiai įprastai ruošia šventines vakarienes, kurių metu gali būti rengiama ir speciali pramoginė programa. Už šias vakarienes įprastai imamas papildomas mokestis, kurį nustato viešbučio administracija. Kainas UAB „Tez Tour“ pateikia pastabose kaip priemoką, kuri nėra įskaičiuota į kelionės kainą, pateikiamą kainų lentelėje. Šventinės vakarienės gali būti privalomos arba pasirenkamos pagal pageidavimą. Ši informacija taip pat yra pateikiama pastabose.

 

Maitinimas lėktuve

Skrydžių į Italiją metu maitinimas orlaiviuose į kainą neįskaičiuotas – užkandžius, gėrimus ir pan. galite užsakyti papildomai iš orlaivio meniu. Tačiau, Jūsų patogumui, mūsų partneriai paruošė specialų išankstinio užsakymo meniu. Pasirinktus komplektus, Jūsų kelionių agentas gali užsakyti jau rezervuodamas kelionę. Kainoraštį galite rasti interneto svetainėje: www.teztour.lt – spauskite čia >> .

 

Gydytojo paslaugos

Vykstant į kelionę rekomenduojama draustis sveikatos draudimu bei atidžiai susipažinti su draudimo polise pateiktomis taisyklėmis. Nutikus draudiminiam įvykiui, skambinkite telefonais, kurie nurodyti Jūsų draudimo polise. Apie tai informuokite ir TEZ TOUR atstovą. Jeigu kreipsitės į viešbučio  registratūrą, būtina žinoti, kad viešbučio gydytojo paslaugos – mokamos. Atgauti pinigus iš draudimo kompanijos galėsite tik tuo atveju, jei pasiimsite visus gydytojo išrašus (sąlygos nurodomos draudimo polise) – mokėjimo kvitą, ligos diagnozės išrašą, patvirtintą gydytojo antspaudu, parašu bei parašytą ant firminio gydytojo kabineto blanko. 

 

Seifas

Visiems turistams rekomenduojame naudotis viešbučio numeryje arba registratūroje esančiais seifais. Visus vertingus daiktus, dokumentus bei pinigus rekomenduotina laikyti išimtinai seife, nes įprastai nei viešbučio administracija, nei kelionių organizatorius neatsako už kambaryje paliktus daiktus. Seifai gali būti nemokami arba už papildomą mokestį.

 

Mini baras

Viešbučių numeriuose dažnai būna mini baras, kuris užpildomas įvairiais gaiviaisiais ir alkoholiniais gėrimais bei užkandžiais (traškučiais, riešutais, šokoladukais ir kt.). Dažniausiai visa tai yra už papildomą mokestį. Gėrimų ir užkandžių kainyną galima rasti šalia mini baro. Žemesnės kategorijos viešbučiuose mini šaldytuvas gali būti užpildomas tik pageidaujant poilsiautojui.

Neretai žemesnės kategorijos viešbučiai mini barą užpildo gėrimais tik poilsiautojui paprašius registratūroje arba jame būna tik mineralinis vanduo ir / arba gaivieji gėrimai. Vidutinės kategorijos viešbučiai kambariuose įrengia ir tuščius mini barus, kurie gali būti naudojami kaip šaldytuvai (nepažeidžiant viešbučių vidaus taisyklių).

Už mini baro paslaugas paprastai atsiskaitoma išsiregistruojant iš viešbučio.

 

Elektros srovė

Įprastai viešbučiuose būna 220 V elektros įtampa, tačiau gali pasitaikyti ir 125 V. Dažniausiai tai nurodoma instrukcijose vonioje.

 

Atstumas iki slidinėjimo trasų ar keltuvų

Įprastai atstumas iki slidinėjimo trasų nusakomas metrais. Atstumas skaičiuojamas nuo artimiausio viešbučio taško iki slidinėjimo trasų arba keltuvų, keliančių į trasas.

Apgyvendinimo objektai, esantys šalia kalnų slidinėjimo keltuvų, įprastai kainuoja brangiau už kitus lygiaverčius objektus, esančius kitoje vietoje.

UAB „Tez Tour“ kataloguose ir interneto svetainėje www.teztour.lt prierašais Ski in ir Ski out pažymėti viešbučiai, numatyti kaip netoli slidinėjimo trasų išsidėstę viešbučiai.

 

Triukšmas

Kai kurie UAB „Tez Tour“ kataloguose siūlomi viešbučiai yra triukšmingose kurortų vietose, netoli naktinių klubų ir diskotekų, judrių gatvių, miestų centrų. Už triukšmą ne viešbučio teritorijoje viešbučio administracija neatsako. Todėl norintiems ramaus poilsio, renkantis viešbutį, rekomenduojame atkreipti dėmesį, kokioje vietoje jis yra. Taip pat, siekdami tinkamai užtikrinti Jūsų poreikius, siūlome tiksliai savo pageidavimus išreikšti Jus aptarnaujančios kelionės agentūros atstovams prieš renkantis kelionę.

Kai kuriose gyvenamosiose zonose gali vykti statybos darbai, kurių eiga priklauso ne nuo kelionių organizatoriaus ar Jūsų pasirinkto viešbučio administracijos, bet nuo municipaliteto, verslo subjektų ir kt. Dėl tokių statybų, jų keliamo triukšmo ir nepatogumų nei kelionės organizatorius, nei viešbučio administracija neatsako.     

 

Pretenzijos

Kelionės metu kilus konfliktui ar atsiradus nepasitenkinimui dėl tarp šalių pasirašytos sutarties netinkamo vykdymo, pretenzijos nedelsiant turi būti pareiškiamos kelionės organizatoriaus atstovui arba kelionių vadovui. Jiems nesiėmus priemonių pretenzijoms spręsti, jos turi būti pateikiamos vietoje raštu kelionės vadovui ar organizatoriaus atstovui, nes tik tokiu atveju galima operatyviai išspręsti ir pašalinti iškilusias problemas.

Jeigu pretenzijos pareiškiamos tik po kelionės, problemų sprendimas gali būtis komplikuotas. Nepavykus konflikto išspręsti vietoje, pretenzijas kelionės organizatoriui galima pareikšti raštu per 15 darbo dienų nuo kelionės pabaigos. Kartu su pretenzija pateikite kelionės dokumentų ir turizmo paslaugų teikimo sutarties kopijas ir kitus turimus dokumentus ir / ar įrodinėjimo priemones, pagrindžiančias pretenzijos pagristumą. Pretenzijas kartu su priedais reikia siųsti registruotu laišku į UAB „Tez Tour“ biurą Vilniuje arba el. paštu info@teztour.lt. Jei pretenzija pateikiama el. paštu, pretenzijoje turi būti nurodyta pretenziją teikiančio asmens (-ų) kontaktinė informacija, be to, pretenzija turi būti pasirašyta ir nuskenuota bei el. laiške turi būti prisegti turimi priedai. Atkreipiame dėmesį į tai, kad bus registruojamos ir nagrinėjamos tik pretenzijos, pateiktos aukščiau nustatyta tvarka. Kelionės organizatorius privalo raštu atsakyti į pretenzijas per 15 darbo dienų nuo pretenzijų gavimo dienos.

UAB „Tez Tour“ neprisiima atsakomybės dėl force majeure aplinkybių, kurių pasekmių kelionėje nebuvo galima išvengti. Ginčai sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

 

Palikti / rasti daiktai  

UAB „Tez Tour“ neatsako už viešbutyje ar autobuse paliktus / rastus turistų daiktus. Rasti daiktai saugomi UAB „Tez Tour“ biure (ne ilgiau nei 6 mėnesius) ir atiduodami tik pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pagal turisto prašyme sudarytą paliktų / prarastų daiktų sąrašą. Taip pat UAB „Tez Tour“ neprivalo paliktų / rastų daiktų pristatyti turistui asmeniškai bei neatsako už pristatymo išlaidas.  

 

Room service“ (aptarnavimas numeriuose)

Įprastai viešbučio numeryje yra meniu su kainomis prekių ir paslaugų, kurias galima užsisakyti į kambarį. Ir nesvarbu, ar tai bus mažas sumuštinis su gėrimu, ar prabangi vakarienė su šampanu, užsakymą Jums pristatys į numerį. Be maisto, galima užsisakyti ir masažuotojo, kosmetologo paslaugas ir pan. Tereikia paskambinti nurodytu telefonu ir išreikšti savo pageidavimus.

Nepamirškite, kad visos numeriuose teikiamos paslaugos yra 10–15 procentų brangesnės, be to, pagal konkrečios šalies papročius, rekomenduojami arbatpinigiai. Kai kuriuose viešbučiuose aptarnavimas numeriuose baigiasi 19 val. arba gali trukti iki 2 val. nakties, tačiau aukščiausios klasės viešbučiuose šios paslaugos teikiamos visą parą.   

 

Apgyvendinimo tipas

Viešbučių numeriai būna skirtingi, pagrindiniai jų parametrai nusakomi specialiais trumpiniais:

DBL / TWIN (Double Room / Twin Room) – dvivietis numeris su viena dviviete lova arba su dviem atskiromis vienvietėmis lovomis.

DBL+EXB (Double Room With Extra Bed) – dvivietis numeris su viena dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete lova (tai gali būti sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kita miegojimui skirtos priemonė). Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė / siauresnė, todėl 3-iajam asmeniui taikoma žemesnė kaina nei vienam asmeniui DBL numeryje.

DBL+EXB+CHD (Double Room With Extra Bed And 1 Child) – dvivietis numeris su viena dviviete (arba dviem vienvietėmis) ir viena papildoma vienviete lova (tai gali būti sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kita miegojimui skirtos priemonė). Papildoma lova dažniausiai būna mažesnė / siauresnė. Taip pat viešbučio administracija numato, kad vaikas gali miegoti su suaugusiaisiais. Todėl 3-iajam asmeniui ir vaikui taikoma žemesnė kaina nei vienam asmeniui DBL numeryje.

TRPL (Triple Room) – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis vienvietėmis lovomis, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena viengule lova. 

TRPL+2CHD (Triple Room And 2 Children)  – numeris trims, įprastai su trimis atskiromis vienvietėmis lovomis ir viena papildoma pristatoma lova, bet gali būti ir su viena dvigule ir viena atskira viengule lova. Dažniausiai dėl vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 3 arba 4 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vienas iš dviejų vaikų gali miegoti su suaugusiaisiais. Dėl lovų kiekio ir tipo sprendžia viešbučio administracija savo nuožiūra.

SGL (Single Room) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik jame apgyvendinamas vienas žmogus. Kainuoja visuomet brangiau nei viena vieta DBL numeryje.

SGL+CHD (Singe Room And 1 Child) – vienvietis numeris. Dažniausiai tai įprastas dvivietis numeris su dviem atskiromis lovomis arba viena didele lova, tik numeris gali būti mažesnis nei standartinis dvivietis numeris.

DBL+CHD (Double Room And 1 Child) – standartinis (jei prie viešbučio pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis numeris su viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis. Dažniausiai dėl vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vaikas gali miegoti su suaugusiaisiais. Išimtiniais atvejais, esant pakankamai erdvės numeryje, pastatoma papildoma sulankstoma lovelė, sofa, sulankstomas fotelis-lova ar kitos miegojimui skirtos priemonės.

DBL+2CHD (Double Room And 2 Children) – standartinis (jei prie viešbučio pavadinimo nenurodyta kitokia numerio kategorija) dvivietis numeris su viena dviviete arba dviem atskiromis lovomis bei dar viena papildoma lova. Dažniausiai dėl vietos stokos tokio apgyvendinimo tipo numeriuose būna 2 arba 3 lovos, kadangi viešbučio administracija numato, kad vienas iš dviejų vaikų gali miegoti su suaugusiaisiais. 

Numerių kategorijos

R.O.H. (Run Of The House) – tai gali būti bet kurio tipo numeris užsakytame viešbutyje. Tikslus numerio tipas sužinomas tik atvykus į viešbutį. Numerio tipas priskiriamas viešbučio administracijos nuožiūra. 

Standard Room – pats paprasčiausias numeris, lyg atskaitos taškas. Jame būtinai bus lovos ir vonios kambarys, o interjeras ir techninės charakteristikos priklauso nuo viešbučio lygio.  

Family Room – šeimyninis numeris, du gretimi kambariai (pagal dydį – pusantro), kiekviename iš jų įprastai stovi dvi lovos (vaikų kambaryje lovelė gali būti dviejų aukštų). Prieš rezervuojant vertėtų pasitikslinti, ar kambariai yra atskirti durimis ar didele ertme, ar tai yra vientisa erdvė be pertvarų. Įprastai jis kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartinis numeris, kuriame pastatomos dvi papildomos lovelės.

Executive Room – erdvus numeris verslo žmonėms, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir darbo. Dažniausiai juose būna fakso aparatas bei internetas. 

Junior Suite – kambario plotas, palyginti su standartiniu kambariu – didesnis, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, kurios kartais atskiriamos dekoratyvine užuolaida, o kartais – tik grindų lygiu. Baldai čia geresni nei standartiniuose numeriuose, aptarnavimas – taip pat. Jie dažniausiai būna 5 žvaigždučių, rečiau 4 žvaigždučių viešbučiuose ir kainuoja apie 30 procentų brangiau nei standartiniai numeriai. 

Suite – dar vienas geresnių numerių tipas. Tai erdvus dviejų kambarių numeris (nors kambariai gali būti atskirti tik simboline arka), puikiai įrengtas, jame gausu baldų, dažnai su dviem vonios kambariais (tačiau, jei yra tik vienas vonios kambarys, gali būti ir vonia, ir dušo kabina arba, pavyzdžiui, dvi kriauklės). Šiuose numeriuose atvykimo dieną svečius neretai pasitinka su vynu ir vaisiais. Toks numeris kainuos apie 50 procentų brangiau nei standartinis numeris. 

Deluxe Suite, Excellence Suite – dar vienas Suite numerių laiptelis. Čia kambarių – du arba trys, tačiau jie didesni. Dažniausiai yra ir sūkurinė vonia, didžiulė terasa arba balkonas. Šis numeris  kainuoja beveik dvigubai brangiau nei standartinis numeris. 

King Suite, Presidential Suite – pati aukščiausia Suite tipo numerių klasė. Dažniausiai šiuose numeriuose būna du miegamieji, svetainė, darbo kabinetas, du vonios kambariai, nemokamas vynas ir vaisiai kambaryje. Baldai čia – išskirtiniai, kadangi tokiuose numeriuose paprasti poilsiautojai neapsistoja. Šalia dažniausiai būna numeris apsaugai. Už poilsį tokiame numeryje dažniausiai teks sumokėti mažiausiai tris kartus brangiau nei standartiniame. 

Villa – atskiras 3–6 kambarių namelis, vieno arba dviejų aukštų, su didele svetaine, puikiai įrengtais miegamaisiais ir keliais vonios kambariais. Gali būti individualus baseinas, kartais vienu dalijasi kelios vilos. Geruose 5 žvaigždučių viešbučiuose vilų svečiams veikia atskiras restoranas, klientai gali naudotis personalo elektromobiliais, o kartais ir asmeninio liokajaus paslaugomis. Į VIP paplūdimius kas pusę valandos atnešama vaisių, šampano, rankšluosčių. Už tokią vilą reikės sumokėti tris kartus brangiau nei už vieną ar kelis standartinius numerius (priklausomai nuo gyvenančiųjų viloje skaičiaus).

Apartamentai – paprastas buto tipo numeris, kuriame gali būti nuo vieno iki trijų miegamųjų kambarių, atskira svetainė, sujungta su virtuvėle, ir vonios kambarys. Viename miegamajame įprastai gali miegoti 2 žmonės. Interjeras, techninės charakteristikos bei virtuvėlės įranga priklauso nuo viešbučio lygio.

Studio – standartinio tipo numeris, padalintas į dvi zonas: miegamąją ir svetainės, sujungtą su virtuvėlės kampeliu. Priklausomai nuo viešbučio, virtuvėlėse gali būti indų ir stalo įrankių. 

 

Vaizdas pro langą

Garden View – numeris su vaizdu į vidinę viešbučio teritoriją.

Mountain View – numeris su vaizdu į kalnus. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad pro langus gali matytis tik kalnų kontūrai.

Back View – numeris su vaizdu į gatvę arba galinį kiemą.

 

Naudinga žinoti

TEZ TOUR ITALIJA klientų aptarnavimo centras

Tel. +43 (699) 147 444 44

El. paštas italy@tez-tour.com

 

LR ambasada Italijoje

Viale di Villa Grazioli 9 00198 Rome, ITALY

Tel.: +39 06 855 90 52; +39 06 854 04 82

El. paštas amb.iturm.lt

 

NAUDINGA INFORMACIJA

 

Viešbutyje

Nepamirškite laiku sumokėti už papildomas paslaugas: telefono pokalbius, mini barą, skalbyklos ir valyklos paslaugas ir pan. Prieš naudodamiesi papildomomis paslaugomis sužinokite jų kainą. Kilus konfliktui su viešbučio administracija ar restorano personalu (pavyzdžiui, atsisakant apmokėti sąskaitą), viešbučio administracija turi teisę elgtis pagal Italijos įstatymus.

Italijos viešbučiuose nėra lyginimo kambarių, o naudotis lygintuvu viešbučio numeryje griežtai draudžiama. Prieš atiduodami rūbus į valyklą, sužinokite, per kiеk laiko paslauga bus atlikta (įprastai apie 24 val.).

Italijos viešbučiai dažnai įsikūrę istoriniuose senuose pastatuose, tad vienodos kategorijos numeriai gali skirtis tiek dydžiu, tiek planu.

Atminkite, kad rezervuodami vienvietį kambarį Jūs primokate nemažą sumą tik už „vienatvę“, o šie numeriai žymiai mažesni už standartinius dviviečius kambarius.

Bendrose viešbučio patalpose (hole, restorane, bare) draudžiama rūkyti. 

 

Maitinimas

Pusryčių bei vakarienės meniu pakeitimus turistui prašant bei papildomų gėrimų ir maisto užsakymą privalo apmokėti pats turistas. Iš anksto nusiteikite šios šalies maitinimo specifikai: Italijos viešbučiuose pusryčiai itin lengvi ir negausūs: kava / arbata, bandelės, džemas ir sviestas, taip pat gali būti patiekta dešros ar sūrio, jogurto, vaisių ir sausų pusryčių. O vakarienė Italijoje gausi, ji veikiau primena trijų patiekalų pietus. Gėrimai į vakarienės kainą neįskaičiuoti, išskyrus specialias vakarienes, pažymėtas pažintinių turų programose.

 

Ekskursijos ir pervežimai

Grupinės ekskursijos ir pervežimai: užsakytos ir apmokėtos paslaugos (pervežimai, ekskursijos) organizuojamos tik programoje nurodytu laiku, lydintis asmuo gali patikslinti arba pakeisti laiką ir vietą, jei iškyla nenumatytų priežasčių (pavyzdžiui, vėluoja lėktuvas, spūstys keliuose, autobuso gedimas, ekskursijos vadovo liga ir pan.)

Individualios ekskursijos ir pervežimai: kiekvienai individualiai paslaugai turite turėti atskirą kelionės dokumentą (voucher), kuriame yra nurodyta diena, laikas, susitikimo vieta, kontaktinis telefonas, kuriuo reikia skambinti iškilus klausimams. Individualios ekskursijos į muziejų: įėjimo bilietai perkami vietoje, jei tenka ilgai laukti eilėje prie įėjimo, sutrumpėja pačios ekskursijos laikas (ilgos eilės būna prie Vatikano muziejaus ir Ufici galerijos).

Individualūs pervežimai: užsakius individualų pervežimą, pasitinkantis asmuo oro uoste Jūsų lauks 2 valandas, skaičiuojant nuo lėktuvo nusileidimo (remiantis tvarkaraščiu). Užtrukus ilgiau (ilgiau nei 2 valandas) individualus pervežimas gali būti atšauktas. Jei negalite rasti Jus pasitikti turinčio atstovo, prašome skambinti kelionės dokumente nurodytu telefono numeriu. Dažniausiai pasitinkantis asmuo bus rusakalbis, o vairuotojas be italų kalbos dar kalbės angliškai.

Už daiktus, paliktus autobuse, pamirštus viešbutyje ir kitose vietose, nei lydintis grupę asmuo, nei kelionę organizuojanti kompanija, nei viešbučių, restoranų administracijos neatsako.

 

Susitikimas su viešbučio gidu (apsistojusiems kurortuose)

Susitikimo laiką bei vietą Jums praneš iš oro uosto į viešbutį lydintis atstovas. TEZ TOUR atstovas Jums suteiks visą reikalingą informaciją apie šalį bei vykdomas ekskursijas ir išvykas. Atstovo kontaktai (vardas, mobilusis telefonas) nurodyti TEZ TOUR informaciniame stende. Visais iškilusiais klausimais prašome kreiptis į TEZ TOUR atstovą arba viešbučio registratūrą.

Po informacinio susitikimo su gidu galima susisiekti tik jo nurodytu telefonu.

Dėmesio! Kai kuriose UAB „Tez Tour“ organizuojamose kelionių kryptyse nėra tiesioginio aptarnavimo. Turistai informuojami tik telefonais, kurių numeriai nurodomi kelionės dokumentuose.

 

Prieš išvykstant namo

Registratūroje pasiteiraukite, ar neturite neapmokėtų sąskaitų už papildomas paslaugas (mini barą, telefoną ir pan.).

Paskutinį kelionė vakarą Jums į numerį pristatys informacinį laišką, kuriame bus nurodytas skrydžio bei išvykimo iš viešbučio laikas. Jei tokio laiško iki vakarienės negausite, informacijos teiraukitės registratūroje.

 

Išvykimas

Išvykimo dieną iš viešbučio numerio reikia išsikelti iki 09:00–11:00 val., o gyvenant apartamentuose – iki 09:00 val. Iki nurodyto laiko Jūs turite registratūroje atiduoti numerio raktus.

Bagažą galite palikti viešbučio bagažo saugojimo patalpoje.

Nevėluokite į pervežimą!

 

Vaistinėlė

Prieš išvykdami pasirūpinkite pirmosios pagalbos vaistinėle. Joje turėtų būti medikamentų, padėsiančių nesunkiai sunegalavus. Vaistinėlėje rekomenduojame turėti skausmą malšinančių, skrandžio negalavimus gydančių vaistų, taip pat vaistų nuo jūros ligos ar supimo, priemonės nuo vabzdžių įkandimų, pleistriukų, akių lašų, dezinfekuojančių primonių. O svarbiausia, nepamirškite apsauginio kremo nuo saulės ir kremo po saulės vonių. Pirmomis atostogų dienomis primygtinai rekomenduojame naudoti apsauginius kremus nuo saulės, ypač atidžiai šiomis priemonėmis ištepkite vaikus.

Slidinėdami įvertinkite savo galimybes, taip išvengsite nemalonių traumų. Taip pat įsigykite tepalų, malšinančių raumenų skausmą ar padedančių gydyti nesmarkius sumušimus.

 

Pinigai

Euras (EURO), 1 EURO = 100 euro centų. Banknotai: 500, 200, 100, 50, 20, 10 ir 5 eurai. Monetos: 2 ir 1 eurai; 50, 20, 10, 5, 2 ir 1 centai.


Šeštadieniais ir sekmadieniais bankai nedirba. Darbo dienomis dirba nuo 8:30 iki 13:30 ir nuo 15:00 iki 16:30.

 

Parduotuvės

Parduotuvės nuo pirmadienio iki šeštadienio dirba 9:00–19:30. Kai kurios parduotuvės dirba ir sekmadieniais. Pietų pertrauka: nuo 13:00 iki 15:30. Sezoninių nuolaidų metas: žiemos – nuo sausio pradžios ir vasaros – nuo liepos pradžios.

Itin populiarūs „mados miesteliai“ – užmiesčio išparduotuvių centrai. Jų galima rasti praktiškai kiekviename Italijos regione. Šiuose centruose garsių prekinių ženklų produkcijos galima įsigyti su ženklia nuolaida.

 

Muziejai ir bažnyčios

Bažnyčios: dauguma atidarytos nuo 12:00 arba 12:30, vėliau jos užsidaro 2–3 valandoms, po pertraukos jas vėl galima apžiūrėti iki 19:00 ir dar vėliau. Pagrindinės katedros ir bazilikos atidarytos visą dieną. Kai kuriose bažnyčiose įrengti aparatai, į kuriuos įmetus monetą, įsijungia bažnyčios apšvietimas. Apžiūrinėti bažnyčių kupolų tapybą itin patogu su nedideliais žiūronais. Nepaisant liberalių italų pažiūrų, į bažnyčią Jūsų gali neįleisti su pernelyg atvirais ir trumpais drabužiais.

Muziejai: nedarbo diena – pirmadienis (išskyrus Vatikano muziejų). Muziejų darbo laikas skirtingas, jis gali kisti priklausomai nuo metų laiko.

 

Transportas

Italijoje puikiai išvystytas tarpmiestinis susisiekimas tiek traukiniais, tiek autobusais. Itin patogu keliauti greitaisiais „Eurostar“ traukiniais. Prieš įlipant į traukinį būtina pažymėti bilietą (geltoni / oranžiniai kompostiravimo aparatai stovi stoties pastate ir platformose).

Metro yra Romoje, Milane, Genujoje ir Katanijoje.

Visuomeninio transporto bilietų (tramvajų, autobusų) galima įsigyti tabako ir spaudos kioskuose. Vienas bilietas skirtas visoms visuomeninio transporto rūšims (metro, autobusas, tramvajus), jis galioja 75–90 minutes nuo pažymėjimo įlipus į transporto priemonę (galima persėsti iš vienos transporto priemonės į kitą).

„Pagauti“ taksi gatvėje itin sudėtinga. Patartina išsikviesti taksi telefonu (iš baro, restorano, viešbučio, parduotuvės) arba eiti į specialią taksi stovėjimo aikštelę.

Norint išsinuomoti automobilį būtina turėti tarptautinį vairuotojo pažymėjimą bei galiojančią kreditinę kortelę.

 

Medicininė pagalba

Įvykus draudiminiam įvykiui būtinai susisiekite su savo draudimo kompanija draudimo polise nurodytu telefonu. Prašome atidžiai susipažinti su draudimo polisu bei atkreipti dėmesį į nedraudiminius įvykius, kurių draudimo polisas nepadengia.

 

Elektros įtampa

220 V, 50 Hz, tačiau kartais pasitaiko ir 127 V (įtampa nurodoma ant elektros lizdo arba šalia jo).

 

Restoranai

Italų virtuvė viena populiariausių pasaulyje. Vien dėl jos verte nors kartą pabuvoti šioje šalyje. Patirti visus subtiliausius italų virtuvės niuansus galima ir prabangiame restorane, ir kuklioje tratorijoje. Maisto kokybė Italijoje nepriklauso nuo sąskaitos dydžio.

Atminkite, kad daugelis restoranų, kavinių ir picerijų užsidaro pietų pertraukai nuo 15:00 iki 19:00. Kai kurie restoranai turi vieną išeiginę dieną.

Itališka vakarienė atrodo maždaug taip:

 1. Antipasti – užkandžiai: skrebučiai su pomidorais, alyvuogės, vytinti mėsos gaminiai, karpačas (užkandžiai kaip ir kiti patiekalai labai priklauso nuo regiono ir metų laiko).
 2. „Pirmieji“ patiekalai. Pasta – mums tiesiog makaronai: spagečiai, rageliai, kaspinėliai, kriauklelės ir t. t. „Pirmiemsiems“ patiekalams taip pat priklauso patiekalai iš ryžių – ryžių sriuba arba daugiaryžis.
 3. „Antrieji” patiekalai – tai mėsa arba žuvis, taip pat ir jūrų gėrybės – viskas „palydima“ vietiniu vynu.
 4. Desertui patiekiami vaisiai arba vaisių salotos, tiramisu, profitroliai, panakota, sausainiai, tortai...
 5. Vakarienės pabaigoje – digestivo – dažniausiai žolelių balzamas, paskatinantis virškinimą, arba grapa. Taip pat jokia vakarienė nesibaigia be puodelio espreso kavos. Atminkite, kad kapučiną ir visas likusias kavas su pienu italai geria tik rytais. 

Norėdami paragauti tikros skanios picos ieškokite picerijos, kur jos kepamos malkomis kūrenamoje krosnyje (forno a legnа).

 

Arbatpinigiai

Baruose ir restoranuose, viešbučiuose bei taksi dažniausiai paliekami  5–10 % nuo sąskaitos. Arbatpinigiai tikrai nebūtini, tačiau jei Jums aptarnavimas patiko, palikti arbatpinigių bus gero tono ženklas.

 

Suvenyrai

Kiekviename Italijos regione galima rasti ypatingų, tik jam vienam būdingų suvenyrų:

Roma: statulėlės – amžinojo miesto simboliai: Kapitolijaus vilkė, gladiatoriai, Koliziejus.

Florencija: garsiojo Dovydo skulptūros kopijos, florentietiško popieriaus užrašų knygutės, dirbiniai iš terakotos, dirbiniai ir papuošalai iš odos (jais šis miestas itin didžiuojasi).

Venecija: karnavalinė kaukė, karnavalinė lėlė – komedijos del Arte personažas, Murano stiklo dirbiniai bei papuošalai, Burano salos nėriniai ir siuvinėjimai.

Milanas: šis miestas asocijuojasi su mada, o suvenyrai susiję su Ferrari, Formulės-1 lenktynėmis, futbolu.

Verona: Romeo ir Džiuljetos statulėlės, garsiojo Veronos amfiteatro Arenos kopija, „Amarone“ vynas.

Sicilija: keramika, dirbiniai iš lavos.

Piza: pasvirusio bokšto kopijos.

Paduja: žvakės iš Šv. Antano Paduviečio bazilikos ir jo atvaizdai.

Bolonija: miesto simbolio, dviejų bokštų kopijos – „Torre Asinelli“ ir „Torre Garisenda“, jie pastatyti XII amžiuje.

Gurmaniškos lauktuvės: sūriai (parmezanas, mocarela, gorgonzola, grana padano, asiago ir t.t.), vynas, likeriai, grapa, alyvuogių aliejus, balzaminis actas, kepiniai, dešros ir makaronai, kava, padažai – unikalūs ir skirtingi kiekviename regione.

 

Naudingi kontaktai

Karabinieriai (karinė policija) – 112

Policija – 113

Gaisrinė – 115

Techninė pagalba kelyje – 116

Greitoji pagalba – 118 (jei rajone, kuriame apsistojote, šis numeris neveikia, skambinkite policijai 113)

Informacija užsienio turistams „Easy Italia“ – 039 03-90-39

 

TEZ TOUR atstovai Italijoje

Riminis: +43 (699) 147 444 44 (informacija klientams teikiama visą parą), +39 (070) 212 80 61, įsijungus autoatsakikliui surinkite 3042 arba 3011 – būsite sujungti su operatoriumi (darbo valandos 09:00–18:00 CET).

Kaljaris (biuras): +39 (366) 439 86 81.

Villasimius (atstovas regiono viešbučiuose): +39 (366) 439 84 48 (darbo valandomis 9:00–18:00 CET).

Santa Margarita di Pula (atstovas regiono viešbučiuose): +39 (366) 439 84 99 (darbo valandomis 9:00–18:00 CET).

Arborea (atstovas regiono viešbučiuose): +39 (331) 245 71 80 (darbo valandomis 9:00–18:00 CET).

Šiais telefonais su Jumis bendraus anglų arba rusų kalbomis.

Pasibaigus konsulato darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis 
nelaimingų atsitikimų ar kitais neatidėliotinais atvejais 
skambinkite į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją 
telefonu +370 706 52444.


Bendra informacija apie šalį

 

Geografinė padėtis

Italija plyti pietinėje Europos dalyje, centrinėje Viduržemio jūros regiono dalyje. Ji užima visą Apeninų pusiasalį, Sicilijos ir Sardinijos salas, taip pat dar nemažai mažų salelių. Italijos krantus skalauja 5 jūros: vakaruose – Ligūrijos ir Tirėnų, rytuose – Adrijos, pietuose – Jonijos ir Viduržemio. Šiaurėje Italija ribojasi su Prancūzija, Šveicarija ir Austrija, šiaurės rytuose – su Slovėnija. Italijos teritorijoje yra dvi nykštukinės valstybės: Vatikanas (Romos teritorijoje) ir San Marino Respublika (25 km nuo Riminio).

Sostinė – Roma.

Oficiali kalba – italų (atkreipkite dėmesį, kad kai kuriuose regionuose angliškai nekalba netgi aptarnaujantis viešbučių ir restoranų personalas).

 

Klimatas

Didžiojoje Italijos dalyje – subtropinis viduržemio jūros, šiaurinėje dalyje – pereina į vidutinių platumų. Vasara sausa ir karšta, vidutinė liepos temperatūra nuo +20 °C iki +28 °C, o rugpjūčio mėnesį pučiant pietų vėjui sirokui temperatūra pakyla iki +40 °C. Žiemos švelnios, vidutinė sausio mėnesio temperatūra svyruoja nu 0 °C šiaurinėje šalies dalyje iki +12 °C Apeninų pusiasalyje ir salose (Romoje +9 °C, Venecijoje +6 °C, Florencijoje +7 °C, Neapolyje +10 °C). Sniegas laikosi tik kalnuose.

 

Gyventojai

Italai. Išsiskiria keletas etninių grupių: šiaurinėje dalyje – kalbančių vokiškai, prancūziškai ir slovėniškai; pietuose – kalbančių graikiškai ir albaniškai.

 

Religija

Oficiali religija – Romos katalikai (98 %). Taip pat yra pravoslavų (pravoslaviškų cerkvių yra Baryje, Romoje, Florencijoje, San reme) ir judėjų.

 

Valstybinė santvarka

Parlamentinė respublika.

 

Oficialios šventės:

sausio 1 d. – Naujieji Metai,

sausio 6 d. – Trys Karaliai,

balandžio 25 d. – pergalės prieš fašizmą diena,

gegužės 1 d. – darbo šventė,

pirmasis birželio sekmadienis – Respublikos paskelbimo diena,

rugpjūčio 15 d. – Žolinė,

lapkričio 1 d. – Visų šventųjų diena,

lapkričio 4 d. – Nacionalinės vienybės diena,

gruodžio 8 d. – Nekaltas prasidėjimas,

gruodžio 25 d. – Kalėdos,

gruodžio 26 d. – Šv. Stepono diena.

Velykų bei Velykų pirmadienio datos nuolat keičiasi.

Skrydžių datos

galima išskristi galima grįžti

Skrydžių tvarkaraštis ir aviabilietai
Pradžia
Naktys
Kelionės kaina iki
Iš miesto
Šalis: Italija
Išplėstinė paieška
Viešbutis
Viešbučio kategorija
Maitinimas
Šalis: Italija
Išplėstinė paieška