Публикувано: 04.07.2018

Информираме Ви, че от 01 юли 2018г. влезе в сила процедура за PNR/API на ДАНС, която се отнася до изпращането на пътническите списъци за чартърни полети.

ТО ТЕЗ ТУР е длъжен да предостави предварителни пънически данни (PNL)  на Държавна Агенция „Национална Сигурност“, съгласно приетия закон за получаване и обработване на резервационни данни (ДВ 56/2018), Европейската директивата (EU) 2016/681 относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления, и официалното писмо на Държавна Агенция „Национална Сигурност“. В тази връзка всеки пътуващ на полет обсужван от ТО, е необходимо задължително да предостави следните данни (тук)
- име и фамилия;
- дата на раждане;
- националност;
- номер на документ, с който ще пътува и датата му на валидност.


Събраните лични данни са стриктно поверителни и ще се използват само за служебни цели.

За всички бъдещи полети молим да изисквате пълни данни на клиентите, които следва да ни предоставяте задължително, най-късно да 14 дни преди отпътуване!