Hotelli subjektiivne hinnang ning kirjeldustes esitatud teave

Hotellivalik

TEZ Tour on suurima hotellivalikuga reisikorraldaja Eestis. Pakkumises on hotelle igas kategoorias ja hinnaklassis. Hotellikategooriad omakorda jagunevad hinna järgi tagasihoidlikest luksuslikeni, kus teenuste valik on vägagi erinev. Hotellivaliku tegemine on õnnestunud puhkusereisi alus. Õige valiku tegemiseks tuleks läbi mõelda, mida reisilt oodatakse, kui palju aega veedetakse hotelli territooriumil, millises keskkonnas te veedate oma igapäevaelu ning kas valitud hotell peaks vastama vähemalt samale standardile, kas reisite lastega või ilma jne. Arvestada tuleb ka tõsiasjaga, et mujal ongi teistmoodi kui Eestis ning meile harjumuspärane elu- ja mõttelaad ei pruugi olla omane teisel maal. Juhul kui te soovite hotellivaliku teha iseseisvalt ilma meie reisikonsultandi abita, soovitame tutvuda ka teiste reisijate arvamustega www.tripadvisor.com (inglise k.) või www.tophotels.ru (vene k.).

Hotellikategooria

Hotellidele annavad kategooriad ehk "tärnid" sihtkohariikides selleks volitatud ametkonnad ning TEZ Tour ei saa neid otsuseid mõjutada ega vaidlustada. Erinevates riikides omistatud kategooriad võivad erineda Eestis antavatest järkudest ning Eestis levinud arusaamadest hotellikategooriate kohta. Klientide subjektiivne hinnang hotelli kategooria kohta ei saa olla TEZ Tourile esitatava vaide aluseks.  

Hotellikategooriad:

1*, 2*, 3* , 3*+, 4*, 4*+, 5*, 5* deluxe
HV-1 - holiday village ehk puhkeküla vastab 4-5*
HV-2 holiday village ehk puhkeküla vastab 3*, 3*+.

Igale hotellikategooriale vastab teatud võimaluste ja teenuste tase, mida hotell pakub, alates infrastruktuurist (baarid, restoranid, basseinid, tervisekeskused, sportimise ning vaba aja veetmise võimalused jne.) kuni üldiste näitajateni nagu hotelli territoorium, kaugus merest, numbritubade suurus ja disain, toitlustamise tase jne. Hotellikategooria tase peegeldub reeglina pakettreisi hinnas. Iga kategooria jaguneb omakorda tagasihoidlikumast luksuslikumani. Erinevate maade hotellikategooriate teenuste tase on erinev. Iga konkreetse hotelli ja tema teenuste paketi kirjelduse leiate meie trükikataloogis või siis netileheküljel hotelli nime peal vajutades.

Informatsiooni muutumine

Hotellikirjeldustes esitatud teave on tõene koostamise hetkel, samas tuleb arvestada, et hotellidel on õigus pakutavaid teenuseid hooaja keskel TEZ Tourile ette teatamata muuta või teenuste kättesaadavust ajutiselt piirata. TEZ Tour ei vastuta selliste muudatuste eest. Arusaamatuste vältimiseks palume alati saabumisel hotelli üle kontrollida tasuta ja tasuliste teenuste nimekiri. Hotellide poolt kirjeldatud teenused on reeglina täies mahus kättesaadavad ainult turismihooajal, enne ja pärast seda võivad paljud teenused olla piiratud kättesaadavusega ning mitte täielikult vastata kirjelduses olevale. Väljaspool turismihooaega väljuvate reiside majutuse hinnad on tavaliselt seoses sellaga ka oluliselt soodsamad. Juhul kui teie hotellivalik sõltub konkreetsest teenusest, palume teenuse kättesaadavus reisi ajal enne broneeringu tegemist TEZ Tourilt kirjaliku päringuga üle täpsustada. Hotellikirjelduses loetletud lisateenuste kättesaadavuse tagab TEZ Tour üksnes juhul, kui TEZ Tour on nende kättesaadavust reisi ajal kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitanud. 

Hotellikirjelduses olevad pildid on illustreerivad ning fotodel puudub õiguslik tähendus. Alati on võimalus, et hotellis on toimunud muudatused ning erinevad toad võivad olla erineva suuruse, sisustuse ja kujuga. Fotod on enamasti tehtud parimatest ja kallimatest tubadest ning ei pruugi kajastada standardtoa sisustust, suurust ega vaadet.

TEZ Touri hotellikirjeldustes puudub info hotellide kõrval toimuvate võimalike ehitustööde kohta ning me ei vastuta müra ega ebamugavuse eest, mida ehitustegevus võib põhjustada.

Ametlikuks turismihooajaks loetakse orienteeruvalt:
Türgis 10. mai - 10. oktoober
Kreekas 20. mai - 15. september
Bulgaarias 01. juuni - 31. august

Egiptuses, Tenerifel, AÜE-s on turismihooaeg aastaringselt, kuid mõningate teenuste kättesaadavus võib varieeruda sõltuvalt sihtkoha ööpäevasest keskmisest temperatuurist nt. konditsioneeri kasutamine, basseinivee soojendamine, sooja vee olemasolu, mõningad välitingimustes pakutavad teenused jne.