Teenustest loobumine

 

(vt. reisilepingu online-müügi üldtingimusi Punkt 5.)

Reisikorraldajal on õigus Reisileping üles öelda:

  • kui Klient viivitab mõne reisitasu osamakse tasumisega;
  • kui Klient või Kliendi poolt nimetatud reisija rikub oluliselt Reisilepingust või seadusest tulenevaid muid kohustusi.

Reisilepingu ülesütlemisel Reisikorraldaja poolt juba tasutud summasid Kliendile ei tagastata ning nende osas tagasitäitmist ei toimu.

Kliendil on õigus oma broneering tasuta tühistada või Reisilepingust taganeda 72h jooksul peale broneeringu tegemist, kui reisini on vähemalt 28 päeva. Pärast eelmises nimetatud 72-tunnise tähtaja möödumist või juhul, kui reisini on jäänud vähem kui 28 päeva, on Kliendil õigus oma broneering tühistada või Reisilepingust taganeda, makstes Reisikorraldajale taganemishüvitist alljärgnevalt:

  • broneeringu tühistamisel või Reisilepingust taganemisel pärast 72h tunni möödumist broneeringu vormistamisest, kui reisini on 28 päeva või rohkem - 20 % reisi maksumusest;
  • broneeringu tühistamisel või Reisilepingust taganemisel vähem kui 28 päeva enne reisi - 100 % reisi maksumusest.

Broneeringu saab tühistada või Reisilepingu üles öelda e-maili teel, saates vastava teate aadressile: info@teztour.ee Tühistamisteates tuleb märkida Kliendi nimi ja Reisilepingu number.

Klient on kohustatud tasuma sätestatud hüvitise 5 tööpäeva jooksul arvates broneeringu tühistamisest või Reisilepingust taganemisest. Reisikorraldajal on õigus tasaarvestada sätestatud hüvitised Kliendi poolt reisi eest tasutud summadega.

Klient võib muuta ühe reisija nime Reisilepingus, tasudes selle eest 45 eurot muutmistasu. Muudatust on võimalik teha hiljemalt kuni 3 päeva enne reisi algust. Kõik muudatused eeldavad poolte kokkulepet. Muudatuse taotlemiseks saadab Klient päringu aadressile: info@teztour.ee. Kui Reisikorraldaja kooskõlastab muudatuse, lisandub reisipaketi hinnale muutmistasu 45 eurot iga täiskasvanud reisija kohta ning 25 eurot kuni 12 aastase reisija kohta. Selguse huvides, kui Klient soovib muudatust Reisilepingus, ning muudetud teenuse hind on muudatuse taotluse esitamise hetkel esialgse reisi hinnast suurem, tasub Klient Reisikorraldajale hinnavahe koos muutmistasuga. Kui muudetud teenuse hind on muudatuse taotluse esitamise hetkel esialgse reisi hinnast väiksem, väheneb vastavalt reisitasu. Reisitasu vähenemisest arvestatakse maha muutmistasu. Muudatused ei jõustu enne reisi hinna vahe (kui tuleb juurde maksta) ning muudatustasu laekumist Reisikorraldaja arvele. Kui muudatust ei ole juurdemakse laekumise ajal enam võimalik teha, tagastab Reisikorraldaja muutmistasu Kliendile 5 tööpäeva jooksul. Reisikorraldaja ei taga Reisilepingu muutmise võimalikkust juurdemakse laekumise ajal.

Liinilendude broneeringu muutmisel ja Reisilepingu tühistamisel võivad muutmis- ja tühistamistingimused sõltuda lennuettevõtja kehtestatud tingimustest ning on antud reisikirjelduse juures. Kui Kliendile on väljastatud lennupilet, ei ole muutus enam võimalik ning kui Klient ütleb Reisilepingu üles, siis lennupileti hinda Kliendile ei hüvitata.

Kui kumbki Pool ei ole Reisilepingut tühistanud, kuid reisija ei ilmu õigeks ajaks reisi alustamiseks ettenähtud kohta, ei saa reisil osaleda puuduvate või mittevastavate dokumentide tõttu või muul Reisikorraldajast mittesõltuval põhjusel, reisitasu Kliendile tagastamisele ei kuulu.

Reisikorraldajal on õigus kehtestada soodusreisidele, pühade-aegsetele reisidele ja kampaania korras müüdavatele reisidele erinevad muutmise, tühistamise ja ülesütlemise tingimused.

Kontakt

Osta online

Muuda lehe tausta: