Padėka gidei Jūratei, dirbančiai Tenerifėje

Mums parašė Aldona Jakšienė ir Aldona Aleksejeva, šių metų sausio 18 - vasario 1 d. atostogavusios Tenerifėje. Moterys siunčia nuoširdžią padėką TEZ TOUR gidei Jūratei už nuoširdų bendravimą ir rūpestį. Jūratės žinios bei sugebėjimas įdomiai ir kompetetingai jas perteikti sužavėjo ne tik abi Aldonas, bet ir visus kartu keliavusius turistus.

Jūrate, nuoširdus Jums ačiū :)