Bendradarbiavimas

Bendradarbiavimas
Paskelbta: 27.03.2013

 

Malonu, kad domitės bendradarbiavimu su TEZ TOUR. Rūpindamiesi turizmo paslaugų kokybe, siekdami savo, partnerių, trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų apsaugos, pasirašydami sutartis su kelionių agentūromis vadovaujamės atitinkamais kriterijais.

 

Bendradarbiavimo sąlygų aptarimui kviečiame susitikti ir pristatyti savo verslo planą, viziją, įmonę, tikslus bei priemones jiems pasiekti.

Taip pat bendradarbiavimui aktualūs aspektai:

  • kelionių agentūros registravimo ir Valstybinio turizmo departamento prie LR ūkio ministerijos pažymėjimai, būtini vykdant kelionių agentūros veiklą;
  • kelionių agentūros paslaugų teikimui tinkančios tvarkingos patalpos;
  • individualus interneto puslapis;
  • galimybė matomoje vietoje pakabinti/pateikti organizatoriaus atributiką;
  • darbuotojai, jų patirtis, klientui pristatant bei parduodant TEZ TOUR keliones ir susijusias paslaugas, taip pat mokymų darbuotojams poreikis;
  • kelionių agentūros bei organizatoriaus abipusiai finansiniai įsipareigojimai;
  • kelionių pardavimo veiklos kokybė, rezultatai.