Agrās rezervēšanas akcijas nosacījumi/ Условия aкции раннего бронирования

Svarīgi! Uz noteiktām viesnīcām, pat High Season periodā, var attiekties (ir spēkā) speciālā agrās rezervēšanas akcijas cena; datums, kas norādīts ceļojumu meklēšanas sistēmā, – tas ir datums, kad šis piedāvājums noslēdzas. 

Rezervēšanas, anulēšanas, izmaiņu ieviešanas noteikumi:

 • avansa maksājums 5% apmērā rezervēšanas brīdī (izņemot tās viesnīcas, uz kurām attiecas īpaši apmaksas/anulācijas noteikumi, kuri rezervēsanas brīdī ir norādīti piezīmēs pie viesnīcas); pilna apmaksa jāveic ne mazāk kā 14 dienas pirms paredzētā izlidošanas datuma; ja līdz izlidošanai atlikušas mazāk par 30 dienām – rezervācija jāapmaksā 100% apmērā;
 • jebkuras izmaiņas rezervācijā – pēc saskaņošanas ar tūroperatoru (pēc pieprasījuma);
 • rezervācijas anulācijas gadījumā, ja līdz izlidošanai atlikušas vairāk par 14 kalendārajām dienām, tiek ieturēti avansā iemaksātie 5%;
 • rezervācijas anulācijas gadījumā, ja līdz izlidošanai atlikušas mazāk par 14 kalendārajām dienām, – soda nauda 100% apmērā.

Eksotiskie galamērķiApmaksas, izmaiņu veikšanas un anulācijas nosacījumi:

 • avansa maksājums 40% apmērā rezervēšanas brīdī (izņemot tās viesnīcas, uz kurām attiecas īpaši apmaksas/anulācijas noteikumi, kuri rezervēsanas brīdī ir norādīti piezīmēs pie viesnīcas); pilna apmaksa jāveic ne mazāk kā 30 dienas pirms paredzētā izlidošanas datuma; ja līdz izlidošanai atlikušas mazāk par 30 dienām – rezervācija jāapmaksā 100% apmērā;
 • jebkuras izmaiņas rezervācijā – pēc saskaņošanas ar tūroperatoru (pēc pieprasījuma);
 • rezervācijas anulācijas gadījumā, ja līdz izlidošanai atlikušas vairāk par 30 kalendārajām dienām, tiek ieturēti avansā iemaksātie 40%;
 • rezervācijas anulācijas gadījumā, ja līdz izlidošanai atlikušas mazāk par 30 kalendārajām dienām, – soda nauda 100% apmērā.

Ceļojumi vasaras sezonā 2021. 

 • priekšapmaksa 5% uzreiz, atlikusī summa jāapmaksā ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas līdz ceļojuma sākumam;
 • jebkuras izmaiņas, kas veiktas rezervācijās – tikai pēc saskaņošanas ar TEZ TOUR;
 • rezervāciju anulācija: līdz ceļojuma sākumam atlikušas 14 kalendārās dienas vai vairāk – tiek ieturēti 5%; ja līdz ceļojuma sākumam atlicis mazāk par 30 kalendārām dienām – soda nauda 100% apmērā.

Важно! На определенные отели, даже в высокий сезон, может действовать специальная цена раннего бронирования; дата,  указанная в подборе туров, является датой окончания действия предложения.

Условия бронирования, аннуляций, внесения изменений:

 • аванс в размере 5% в момент бронирования (за исключением отелей, по которым действуют особые условия оплаты/аннуляции, указанные в примечании к отелю в момент резервации); полная оплата производиться не менее чем за 14 календарных дней до дня вылета; если до даты вылета менее 14 дней - взимается 100% оплата;
 • любые изменения в резервациии - по согласованию с туроператором (под запрос);
 • аннуляция, если до дня вылета более 14 календарных дней – удерживается размер аванса 5%;
 • аннуляция, если до дня вылета менее 14 календарных дней – штраф в размере 100%.
ЭкзотикаУсловия бронирования, аннуляций, внесения изменений:
 • предоплата в размере 40% в момент бронирования (за исключением отелей, по которым действуют особые условия оплаты/аннуляции, указанные в примечании к отелю в момент резервации); полная оплата производиться не менее чем за 30 календарных дней до дня вылета; если до даты вылета менее 30 дней - взимается 100% оплата;
 • любые изменения в резервациии - по согласованию с туроператором (под запрос);
 • аннуляция, если до дня вылета более 30 календарных дней – удерживается размер аванса 40%;
 • аннуляция, если до дня вылета менее 30 календарных дней – штраф в размере 100%.

Путешествия в летний сезон 2021

Условия бронирования, аннуляций, внесения изменений

 • аванс в размере 5% в момент бронирования (за исключением отелей, по которым действуют особые условия оплаты/аннуляции, указанные в примечании к отелю в момент резервации), полная оплата производиться не менее чем за 14 календарных дней до дня вылета;
 • любые изменения в резервациии - по согласованию с туроператором (под запрос);
 • аннуляция если до дня вылета более 14 календарных дней – удерживается размер аванса 5%, если до дня вылета менее 14 календарных дней – штраф в размере 100%.