Agrās rezervēšanas akcijas nosacījumi/ Условия aкции раннего бронирования

Svarīgi! Uz noteiktām viesnīcām, pat High Season periodā, var attiekties (ir spēkā) speciālā agrās rezervēšanas akcijas cena; datums, kas norādīts ceļojumu meklēšanas sistēmā, – tas ir datums, kad šis piedāvājums noslēdzas. 

Rezervēšanas, anulēšanas, izmaiņu ieviešanas noteikumi:

 • avansa maksājums 20% apmērā rezervēšanas brīdī (izņemot tās viesnīcas, uz kurām attiecas īpaši apmaksas/anulācijas noteikumi, kuri rezervēsanas brīdī ir norādīti piezīmēs pie viesnīcas); pilna apmaksa jāveic ne mazāk kā 30 dienas pirms paredzētā izlidošanas datuma; ja līdz izlidošanai atlikušas mazāk par 30 dienām – rezervācija jāapmaksā 100% apmērā;
 • jebkuras izmaiņas rezervācijā – pēc saskaņošanas ar tūroperatoru (pēc pieprasījuma);
 • rezervācijas anulācijas gadījumā, ja līdz izlidošanai atlikušas vairāk par 30 kalendārajām dienām, tiek ieturēti avansā iemaksātie 20%;
 • rezervācijas anulācijas gadījumā, ja līdz izlidošanai atlikušas mazāk par 30 kalendārajām dienām, – soda nauda 100% apmērā.

Eksotiskie galamērķiApmaksas, izmaiņu veikšanas un anulācijas nosacījumi:

 • avansa maksājums 40% apmērā rezervēšanas brīdī (izņemot tās viesnīcas, uz kurām attiecas īpaši apmaksas/anulācijas noteikumi, kuri rezervēsanas brīdī ir norādīti piezīmēs pie viesnīcas); pilna apmaksa jāveic ne mazāk kā 30 dienas pirms paredzētā izlidošanas datuma; ja līdz izlidošanai atlikušas mazāk par 30 dienām – rezervācija jāapmaksā 100% apmērā;
 • jebkuras izmaiņas rezervācijā – pēc saskaņošanas ar tūroperatoru (pēc pieprasījuma);
 • rezervācijas anulācijas gadījumā, ja līdz izlidošanai atlikušas vairāk par 30 kalendārajām dienām, tiek ieturēti avansā iemaksātie 40%;
 • rezervācijas anulācijas gadījumā, ja līdz izlidošanai atlikušas mazāk par 30 kalendārajām dienām, – soda nauda 100% apmērā.

Ceļojumi vasaras sezonā 2019. 

Apmaksas, izmaiņu veikšanas un anulācijas nosacījumi (pielikums pie līguma):

 • rezervācijām, kuras veiktas no 28.12.2018. (plkst. 19:00) līdz 28.02.2019. (plkst. 19:00): Priekšapmaksa 70,00 EUR apmērā no cilvēka uzreiz, atlikusī summa jāapmaksā ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas līdz ceļojuma sākumam;
 • jebkuras izmaiņas, kas veiktas rezervācijās – tikai pēc saskaņošanas ar TEZ TOUR;
 • rezervāciju anulācija: līdz ceļojuma sākumam atlikušas 30 kalendārās dienas vai vairāk – tiek ieturēti 70,00 EUR no cilvēka; ja līdz ceļojuma sākumam atlicis mazāk par 30 kalendārām dienām – soda nauda 100% apmērā.

Ceļojumi ziemas sezonā 2018/19.

Apmaksas, izmaiņu veikšanas un anulācijas nosacījumi:

 • rezervācijām, kuras veiktas no 16.05.2018. (plkst. 16:30) līdz 31.07.2018. (plkst. 19:00): Priekšapmaksa 70,00 EUR apmērā no cilvēka uzreiz, atlikusī summa jāapmaksā ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas līdz ceļojuma sākumam;
 • jebkuras izmaiņas, kas veiktas rezervācijās – tikai pēc saskaņošanas ar TEZ TOUR;
 • rezervāciju anulācija: ja līdz ceļojuma sākumam atlikušas 30 kalendārās dienas vai vairāk – tiek ieturēta priekšapmaksa - 70,00 EUR (izņemot viesnīcas, kurām ir speciāli apmaksas); ja līdz ceļojuma sākumam atlikušas mazāk par 30 kalendārajām dienām – soda nauda 100% apmērā.
 • rezervācijām, kuras veiktas no 01.08.2018: Priekšapmaksa 20% apmērā no cilvēka uzreiz, atlikusī summa jāapmaksā ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas līdz ceļojuma sākumam;
 • jebkuras izmaiņas, kas veiktas rezervācijās – tikai pēc saskaņošanas ar TEZ TOUR;
 • rezervāciju anulācija: ja līdz ceļojuma sākumam atlikušas 30 kalendārās dienas vai vairāk – tiek ieturēti 20% no kopējās ceļojuma cenas (izņemot viesnīcas, kurām ir speciāli apmaksas); ja līdz ceļojuma sākumam atlikušas mazāk par 30 kalendārajām dienām – soda nauda 100% apmērā.

Ceļojumi ziemas sezonā 2018/19 - eksotiskie galamērķi.

Apmaksas, izmaiņu veikšanas un anulācijas nosacījumi:

 • avansa maksājums 40% apmērā rezervēšanas brīdī (izņemot tās viesnīcas, uz kurām attiecas īpaši apmaksas/anulācijas noteikumi, kuri rezervēsanas brīdī ir norādīti piezīmēs pie viesnīcas); pilna apmaksa jāveic ne mazāk kā 30 dienas pirms paredzētā izlidošanas datuma; ja līdz izlidošanai atlikušas mazāk par 30 dienām – rezervācija jāapmaksā 100% apmērā;
 • jebkuras izmaiņas rezervācijā – pēc saskaņošanas ar tūroperatoru (pēc pieprasījuma);
 • rezervācijas anulācijas gadījumā, ja līdz izlidošanai atlikušas vairāk par 30 kalendārajām dienām, tiek ieturēti avansā iemaksātie 40%;
 • rezervācijas anulācijas gadījumā, ja līdz izlidošanai atlikušas mazāk par 30 kalendārajām dienām, – soda nauda 100% apmērā.

Важно! На определенные отели, даже в высокий сезон, может действовать специальная цена раннего бронирования; дата,  указанная в подборе туров, является датой окончания действия предложения.

Условия бронирования, аннуляций, внесения изменений:

 • аванс в размере 20% в момент бронирования (за исключением отелей, по которым действуют особые условия оплаты/аннуляции, указаные в примечении к отелю в момент резервации); полная оплата производиться не менее чем за 30 календарных дней до дня вылета; если до даты вылета менее 30 дней - взимается 100% оплата;
 • любые изменения в резервациии - по согласованию с туроператором (под запрос);
 • аннуляция, если до дня вылета более 30 календарных дней – удерживается размер аванса 20%;
 • аннуляция, если до дня вылета менее 30 календарных дней – штраф в размере 100%;
ЭкзотикаУсловия бронирования, аннуляций, внесения изменений:
 • предоплата в размере 40% в момент бронирования (за исключением отелей, по которым действуют особые условия оплаты/аннуляции, указаные в примечении к отелю в момент резервации); полная оплата производиться не менее чем за 30 календарных дней до дня вылета; если до даты вылета менее 30 дней - взимается 100% оплата;
 • любые изменения в резервациии - по согласованию с туроператором (под запрос);
 • аннуляция, если до дня вылета более 30 календарных дней – удерживается размер аванса 40%;
 • аннуляция, если до дня вылета менее 30 календарных дней – штраф в размере 100%.

Путешествия в летний сезон 2019

Условия бронирования, аннуляций, внесения изменений (приложение к договору)

 • резервациям произведенным с 29.12.2018. (c 19:00) до 28.02.2019. (19:00): предоплата 70,00 EUR с чел. в момент бронирования, полная оплата производиться не менее чем за 30 календарных дней до дня вылета;
 • любые изменения в резервациии - по согласованию с туроператором (под запрос);
 • аннуляция если до дня вылета более 30 календарных дней – удерживается размер аванса 70,00 EUR с чел.; если до дня вылета менее 30 календарных дней – штраф в размере 100%.

Путешествия в зимний сезон 2018/19

Условия бронирования, аннуляций, внесения изменений:

 • резервациям произведенным с 16.05.2018. (c 16:30) до 31.07.2018. (19:00): предоплата 70,00 EUR с чел. в момент бронирования, полная оплата производиться не менее чем за 30 календарных дней до дня вылета;
 • любые изменения в резервациии - по согласованию с туроператором (под запрос);
 • аннуляция: если до дня вылета более 30 календарных дней – удерживается размер аванса - 70,00 EUR (если на отели не действуют особые условия); если до дня вылета менее 30 календарных дней – штраф в размере 100%.
 • резервациям произведенным с 01.08.2018. (19:00): предоплата 20% в момент бронирования, полная оплата производиться не менее чем за 30 календарных дней до дня вылета;любые изменения в резервациии - по согласованию с туроператором (под запрос);
 • любые изменения в резервациии - по согласованию с туроператором (под запрос);
 • аннуляция: если до дня вылета более 30 календарных дней – удерживается размер аванса - 20% (если на отели не действуют особые условия); если до дня вылета менее 30 календарных дней – штраф в размере 100%.

Путешествия в зимний сезон 2018/19 - экзотика 

Условия бронирования, аннуляций, внесения изменений:

 • предоплата в размере 40% в момент бронирования (за исключением отелей, по которым действуют особые условия оплаты/аннуляции, указаные в примечении к отелю в момент резервации); полная оплата производиться не менее чем за 30 календарных дней до дня вылета; если до даты вылета менее 30 дней - взимается 100% оплата;
 • любые изменения в резервациии - по согласованию с туроператором (под запрос);
 • аннуляция, если до дня вылета более 30 календарных дней – удерживается размер аванса 40%;
 • аннуляция, если до дня вылета менее 30 календарных дней – штраф в размере 100%.

Mainīt lappuses fonu: