Korporatīvā kultūra

 
Mūsu korporatīvā kultūra ir balstīta uz šādām vērtībām:

Godprātība. Mēs visnotaļ atbalstām godīgumu, spēju ievērot Kompānijas izstrādātās normas un noteikumus, cieņpilnu attieksmi pret Kompānijas darbību un tās darbiniekiem.
Atbildība. Mēs izjūtam iekšēju diskomfortu, ja darbi, lēmumi un uzdevumi nav izpildīti vai ir paveikti nekvalitatīvi.
Konsekvence. Mēs esam pieņemto lēmumu (stratēģijas) piekritēji.
Būt vērstiem uz Klientu. Visi mūsu centieni ir vērsti uz to, lai radītu produktu, kas ir Klienta pieprasīts. Turklāt Klienta intereses nav liekamas zemāk par menedžmenta un / vai akcionāru interesēm.
Kreativitāte. Mēs veicinām novatorismu, tiekšanos uz panākumiem un radošu attieksmi pret darbu.
Komandas gars. Mūsu Kompānijā ir pieņemts balstīties uz komandas darbības principiem: visu centienu apvienošana, lai sasniegtu kopējo mērķi, arī ar līdzdalību, saliedētību, izpalīdzību.
Profesionālisms. Mēs gaidām no visiem, kuri veido Komandu, efektīvu saņemto rīkojumu un uzdevumu izpildi – pamatojoties uz viņu zināšanām un pieredzi, kā arī spēju apgūt jaunas zināšanas, mācoties patstāvīgi.

TEZ TOUR komanda – iniciatīvas pilna domubiedru grupa ar vienotām tikumiska un ētiska rakstura normām, kopīgiem mērķiem, centieniem un pastāvīgu virzību uz attīstību; domubiedru grupa, kas var profesionāli un efektīvi sasniegt uzņēmuma Stratēģiskos mērķus.