Сотрудничество

Файлы для загрузки Кишинёв
Опубликовано: 25.06.2014
Для заключения договора о сотрудничестве
Опубликовано: 09.02.2017

Для заключения договора о сотрудничестве просьба отправить запрос на dogovor@teztour.com.md

Необходимые документы:

  1. Копия лицензии агентства
  2. Копия экстраса из регистрационной палаты
  3. Копия паспорта директора
  4. Реквизиты агентства (банковские, контакты)
ANGAJAMENTELE luate față de Plenul Consiliului Concurenţei
Опубликовано: 21.12.2017

ÎCS„TezTour”SRL se angajează

-          de a nu admite şi de a nu utiliza în contractele sale clauze ce ar limita concurenţa, în special obligaţiunile de exclusivitatea.

-          se acorda acces liber oricăror solicitanţi la fotoliile libere pe care le gestionează din blocul de locuri închiriate în navă aeriană;

-          se nu limiteze operatorii în posibilitatea de a procura locuri disponibile din blocul de locuri închiriate în navă aeriană, la condiţiile dictate de factorii obiectivi, după principiul primul venit, primul servit.

-          partenerii care procură un număr de locuri angro vor avea libera discreţie de a dispune de fotoliile disponibile din navă comercializându-le la preţul pe care îl vor fixa de sine stătător asigurând plasarea în vânzare liberă a biletelor, angajament, care deja este implementat.

-          se angajează se diversifice mijloacele de publicitate a ofertei către agenţiile de turism interesate pentru a asigura acces diversificat şi condiţii similare.

-          va promova  îndemnul agenţiilor de turism de a se implica mai activ în asigurarea necesităţii pieţei, asumându-şi riscurile aferente precum şi cheltuielile necesare şi utile, luînd în consideraţie că o bună parte din agenţii se limitează doar la rolul de intermediere, fără a forma şi a propune propriul produs turistic.

-          a întreprins toate măsurile necesare pentru armonizarea contractelor şi clauzelor contractuale cu prevederile legislaţiei în vigoare asigurând restabilirea rapidă a mediului concurenţial, prin luarea unor măsuri privind înlăturarea situaţiilor care a determinat Consiliul Concurenţei să declanşeze investigaţia.

-          v-a asigura un comportament pe piaţă în raport cu partenerii şi alte agenţii de turism, respectînd interesele consumatorului.

 

Angajamente şi informaţiile furnizate sânt de bună-credinţă. În cazul abaterilor de la angajamentele luate, peroanele sunt în drept să apeleze Plenul Consiliului Concurenţei RM.